Cerkiew.pl
cerkiew.pl

Modlitewne spotkanie maturzystów na Św. Górze Grabarce

2018-03-02

Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce organizuje modlitewne spotkanie maturzystów na Świętej Górze Grabarce. Odbędzie się ono w dniach 2-4 marca br.

Więcej informacji:
www.bmp.cerkiew.pl
www.facebook.com/BractwoMlodziezyPrawoslawnej

Program Modlitewnego Spotkania dla Maturzystów na Świętej Górze Grabarce 2 – 4 marca 2018 r.

Piątek – 2 marca 2018 r.
17:00 – Wieczernia (Sakrament Spowiedzi)
20:00 – Kolacja, zapisy uczestników
21:00 – Spotkanie z opiekunami duchowymi bractw
22:30 – Modlitwy wieczorne

Sobota – 3 marca 2018 r.
08:00 – Boska Liturgia (Sakrament Eucharystii)
10:00 – Śniadanie
11:00 – Prace na rzecz monasteru
14:00 – Obiad
15:00 – Spotkanie z Biskupem Siemiatyckim Warsonofiuszem
17:00 – Całonocne Czuwanie (Sakrament Spowiedzi), ustawienie i poświęcenie krzyża
20:00 – Kolacja
21:00 – Refleksje i dyskusja
22:00 – Modlitwy wieczorne

Niedziela – 4 marca 2018 r.
09:30 – Czasy
10:00 – Boska Liturgia (Sakrament Eucharystii)
12:30 – Obiad
13:00 – Podsumowanie i zakończenie spotkania

*Powyższy program może ulec niewielkim zmianom