Cerkiew.pl
cerkiew.pl

Wykonanie remontu budowlano-konserwatorskiego cerkwi pw. Świętego Archanioła Michała w Zagórzu

2018-02-21

Parafia prawosławna pw. Św. Archanioła Michała w Zagórzu zaprasza do składania ofert w postępowaniu:
Wykonanie remontu budowlano-konserwatorskiego cerkwi pw. Świętego Archanioła Michała w Zagórzu.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w ramach przedsięwzięcia zatytułowanego „Rewaloryzacja, zabezpieczenie i poprawa warunków udostępnienia zabytkowej cerkwi Świętego Archanioła Michała w Zagórzu” w zakresie określonym załączonymi przedmiarami, tj.:
 - wymiana pokrycia dachu,
 - remont więźby dachu,
 - remont stropu drewnianego,
 - remont detali architektonicznych,
 - remont elewacji i ścian wewnętrznych,
 - remont stolarki,
 - wzmocnienie i hydroizolacja ścian fundamentowych,
 - remont posadzki,
 - instalacja sygnalizacji alarmowej pożarowej SAP,
 - instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN,
 - instalacja ochrony odgromowej,
 - zabezpieczenie i kompleksowa konserwacja polichromii wewnętrznej.

Szczegółowe informacje na temat warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów wyboru oferty przedstawiono w załączeniu.

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z zamawiającym osobowo i/lub kapitałowo, co potwierdzone zostanie stosownym oświadczeniem Zamawiającego.

Zapraszamy do składania ofert.

pages/01_ZAPYTANIE_SIWZ.doc
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_1.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_2.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_3.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_4.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_5.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_6.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_7.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_8.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_9.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_10.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_11.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_12.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_13.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_14.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_15.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_16.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_17.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_18.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_19.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_20.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_21.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_22.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_23.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_24.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_25.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_26.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_27.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_28.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_29.pdf
pages/02_Dok_tech_ZALACZNIK nr 5_30.pdf
pages/03_Przedmiar instalacje_ZALACZNIK nr 6.pdf
pages/04_Przedmiar polichromia_ZALACZNIK nr 6.pdf
pages/05_Przedmiar_roboty_ZALACZNIK nr 6.pdf