cerkiew.pl

Pielgrzymki do: Włoch, Grecji i Gruzji

2018-02-11

Serdecznie zapraszam do duchowego wzrastania na pielgrzymkach do:

- Włoch "Odkrywanie Bizancjum i święto Św. Mikołaja w Bari" - więcej informacji
- Grecji (Korfu) "Śladami Św. Spirydona i święto Matki Bożej Kasopitras" - więcej informacji
- Gruzji "Ukochana Ziemia Bogarodzicy" - więcej informacji

Julita Markiewicz-Mudź
+48 790 36 36 31