cerkiew.pl

Pielgrzymka do Rosji

2018-02-03

Parafia Św. Sofii Mądrości Bożej – Hagia Sophia organizuje w dniach 3-10 maja pielgrzymkę do Rosji.

Troice-Sergiewa Ławra - Suzdal - Włodzimierz - Bogolubowo - Murom - Diweewo - Moska (parada zwycięstwa)

Więcej szczegółów w ulotce

Zgłoszenia oraz wpłata zaliczki 300 PLN w terminie do 10.02.2018 na konto:
79 1140 2004 0000 3202 7739 2265
Reszta płatna na konto do 20.03.2018

Najpóźniej 25 dni przed wyjazdem należy złożyć dokumentację wizową: 1 zdjęcie, wypełniony wniosek wizowy i paszport ważny co najmniej 6 miesięcy od daty powrotu.

Zgłoszenia można dokonać w parafii prawosławnej p.w. św. Sofii Mądrości Bożej
na ul. Puławskiej 568 lub przez mail: sdybizbanska@gmail.com, tel. 793 037 007