cerkiew.pl

Pielgrzymka do Supraśla

2017-11-13

Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku informuje, iż 20 listopada (poniedziałek) b.r. organizuje wyjazd do Monasteru Supraskiego na nabożeństwa-modlitewne czuwanie przy relikwiach św. Nektariusza z Eginy.

Porządek nabożeństw, jakie będą mieć miejsce w supraskiej cerkwi św. Jana Teologa:

- 18.00 - powieczerije z kanonem przed Eucharystią,
- 18.30 - Monasterska Agrypia - cykl nabożeństw wg tradycji św. Góry Atos, między innymi: wielka wieczernia, jutrznia, 1 czas, molebień z akafistem i oświęceniem wody, 3 i 6 czas,
- 0.00 - Boska Liturgia,
- 2.00 - posiłek.

* Uwaga! Dla osób potrzebujących w międzyczasie odpoczynku będzie istniała taka możliwość w monasterskich pomieszczeniach przylegających do cerkwi.

Zapisy- wtorek i czwartek 14 i 16 listopada w godzinach 16.30-17.00 w Centrum Kultury Prawosławnej; Opłata 15 zł.
Odjazd 17.00, powrót ok. 3.00, informacje pod tel. nr 501 221 506.