cerkiew.pl

Zakończenie akcji charytatywnej na rzecz dzieci w Syrii

2017-10-02

Drodzy Bracia i Siostry, Darczyńcy, nasi Przyjaciele i Sympatycy!

Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” uprzejmie informuje, iż we wrześniu 2017 roku zakończyło akcję charytatywną na rzecz dzieci w Syrii. Było to wspólne przedsięwzięcie Parafii Prawosławnej pw. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie i Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń”.

W ramach akcji charytatywnej na rzecz Dzieci w Syrii zorganizowaliśmy:
• Koncert pieśni religijnej – modlitwa za Syrię (listopad 2016);
• Kiermasz świątecznej pomocy (grudzień 2016);
• Koncert Kolęd w Zamku Królewskim (styczeń 2017);
• Internetową aukcję charytatywną (styczeń – czerwiec 2017).

Wszystkie zamierzenia mogliśmy zrealizować dzięki błogosławieństwu Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski.
 
Środki pieniężne zebrane w czasie trwania akcji charytatywnej zostały przelane na konto organizacji charytatywno-opiekuńczej Patriarchatu Antiochii, tj. Greek Orthodox Patriarchate Antioch Departement of Ecumenical Relations and Development z prośbą, aby nasza pomoc trafiła do poszkodowanych dzieci w Syrii.

Z głębi serca dziękujemy wszystkim którzy aktywnie włączyli się w organizację akcji charytatywnej, brali czynny udział w koncertach, wspierali finansowo i rzeczowo, przekazali przedmioty na aukcję, brali udział w licytacjach, a także wznosili gorliwą modlitwę za pokój w Syrii.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim artystom, dyrygentom, białostockim i warszawskim chórom, realizatorom programu telewizyjnego „U źródeł wiary”, dyrekcji i pracownikom Zamku Królewskiego, sponsorom oraz zarządzającym serwisem Charytatywni.Allegro.

Składamy Wszystkim serdeczne podziękowania za włożony trud, okazane serce i poświęcony czas. Niech Wszechmogący Bóg obdarzy Was zdrowiem, mocą sił i wszelką pomyślnością. Spasi Hospodi!

Zarząd Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń”