cerkiew.pl

Historia i praktyka kaligrafii cyrylicznej

2017-06-19

 HISTORIA I PRAKTYKA KALIGRAFII CYRYLICZNEJ
(style, tradycje, więzi graficzne z pismem greckim i łacińskim)
03-08 lipiec. Prowadzący OLEKSIY CHEKAL*


Zajęcia będą prowadzone w Pracowni ikonograficznej przy Parafii Prawosławnej w Krakowie, ul. Szpitalna 24 w godz. 16-21.
Zgłoszenia: ks. Jarosław Antosiuk, krakowcerkiew@gmail.com
Tel. (12) 422-72-77; 504-244-284.1 dzień

Tematy
: Filozofia kaligrafii / Pociągnięcie jako podstawa ruchu / Systematyka pociągnięć / Kiełkowanie litery i wydłużenia / Zasady budowania monogramów i ligatur / Rymy wewnątrz napisu / Reguły budowania letteringu. Historia pisma greckiego: paleografia i kaligrafia / Starożytna uncjała IV wieku / Grecka minuskuła i reformy Studionu / Grecki skoropis / Napisy bizantyjskie na ikonach i mozaice
Zadanie praktyczne: Utworzenie napisu z zawijasami cyrylicą i łacinką.
Teksty greką w różnych stylach, z różnych epok

2 dzień

Tematy: Historia pisma cyrylicznego: paleografia i kaligrafia / Św. Cyryl i Metody a los cyrylicy / Wczesny ustaw / Półustawy i rękopisy Biblii słowiańskich
Zadanie praktyczne: Napisać modlitwę Ojcze Nasz różnymi ustawami, opracować napis ze skrótami

3 dzień


Tematy:
Zasady budowania więzi / Więź grecka a słowiańska / Wpływy łacinki na cyrylicę i odwrotnie / Napisy na ikonach / Historia i typologia napisu w sztuce sakralnej / Epigrafika łacińska, grecka oraz słowiańska
Zadanie praktyczne: Utworzenie szkicu do napisu na kamieniu w różnych tradycjach (europejskich i słowiańskich), opracowanie napisów na ikonach zarówno łacinką, jak cyrylicą

4 dzień

Tematy:
Skoropis jako sposób myślenia / Historia skoropisu słowiańskiego / Ligatury i skróty / Kozackie pismo dyplomatyczne na granicy pomiędzy łacińską a grecką kursywą / Listy i przywileje
Zadanie praktyczne: Opracowanie aktu darowizny w tradycji kozackich i polskich pisarzy i dyplomatów

5 dzień

Tematy:
Podstawy rysunku ikonowego / Zasady budowy fałd / Proporcje i współzależności / Typologia obrazu / Krótka historia rysunku ikonowego i kompozycji
Zadanie praktyczne: Wyrysowanie Chrystusa

6 dzień

Tematy:
Więź pomiędzy obrazem a napisem / Stosunki rysunku i kaligrafii / Teksty w ikonach, ich rozwój i typologia / Teologia napisu w ikonach
Zadanie praktyczne: Wyrysowanie ikony Matki Bożej z tekstem akatystu* Oleksiy Chekal, dizajner, kaligraf, historyk sztuki.
Dyrektor artystyczny studia dizajnu graficznego PanicDesign.
Wykładowca Charkowskiej Państwowej Akademii Dizajnu i Sztuki a także Brytańskiej Szkole Dizajnu w Moskwie.
Prowadził warsztaty kaligrafii i liternictwa na Ukrainie, Rosji, Białorusi, Litwie, Kazachstanie, Włoszech, Francji, Polsce…
Założył Szkołę kaligrafii w Charkowie. Jako naukowiec - historyk sztuki zajmuje się wczesnochrześcijańską sztuką Syrii i Bizancjum. Pisze ikony. Zgłębia historię piśmiennictwa. Dużo pracuje w sferze sakralnego dizajnu. Wykonał wiele polichromii w cerkwiach Moskwy, Niżniego Nowogrodu, Kijowa, Jerozolimy, Włoch. Członek asocjacji dizajnerów - grafików «4BLOCK» (association of graphic designers 4BLOCK Icograda). Uczestniczył w licznych międzynarodowych wystawach. Indywidualne wystawy prezentował we Florencji, Paryżu, Palermo, Pratovecchio, Lublinie…
Organizator międzynarodowej konferencji „Święto cyrylicy”, poświęconej słowiańskiej kaligrafii i liternictwu (Charków).

Więcej o Twórcy tutaj
SERDECZNIE ZAPRASZAMY