cerkiew.pl

Zmartwychwstanie Pańskie - fotogaleria

2017-04-14

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zdjęć z tegorocznych obchodów święta Zmartwychwstania Pańskiego.

Fotografie można przesyłać na adres: zdjęcia@cerkiew.pl.

Zdjęcie musi spełniać następujące warunki:
- być w formacie JPG (kolory w RGB),
- wielkością nie może przekraczać 400kb,
- rozmiarem nie może przekraczać 1000 pikseli szerokości i 1000 pixeli wysokości,
- być podpisane według wzoru: data_miejsce_wydarzenie_imie_nazwisko

Obowiązkowe dane autora fotografii:
- imię i nazwisko (ew. nazwa konta na orthphoto),
- miejsce wykonania zdjęcia,

Fotografie (max. 5) należy przesłać do 19 kwietnia br. do godziny 15:00!

Uwaga: Przysłanie zdjęć na wskazany adres jest równoczesne z potwierdzeniem pełnych praw do fotografii oraz wyrażeniem zgody na ich publikajcę na stronie Cerkiew.pl Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesłane fotografie.

Fot. za: www.orthphoto.net