cerkiew.pl

Nabożeństwa Bożonarodzeniowe w białostockiej katedrze

2017-01-01

6 styczeń 2017 (piątek) – wigilia Bożego Narodzenia
7:45 – godziny kanoniczne (carskije czasy)
9:00 – św. Liturgia św. Bazylego Wielkiego (z wielikoj wieczerni)
17:00 – całonocne czuwanie (wsienoszcznoje bdienije)

7 styczeń 2017 (sobota) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
2:00 – Jutrznia (utrenia) i św. Liturgia św. Jana Złotoustego
10:00 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego
(od godz. 9:00 przyjmowane będą zapiski z imionami ”о здравии”)
17:00 – całonocne czuwanie (wsienoszcznoje bdienije)

8 styczeń 2017 (niedziela) – drugi dzień Bożego Narodzenia
7:30 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego
9:00 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego w języku polskim (dolna świątynia)
10:00 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego
17:00 – nabożeństwo wieczorne (Wieczernia) i wspólne śpiewanie kolęd

9 styczeń 2017 (poniedziałek) – trzeci dzień Bożego Narodzenia
8:00 – św. Liturgia św. Jana Złotoustego
17:00 – nabożeństwo wieczorne

Na podstawie soborbialystok.pl