cerkiew.pl

Chrzest Pański - czekamy na Wasze zdjęcia!

2020-01-14

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zdjęć z tegorocznych obchodów święta Chrztu Pańskiego.

Fotografie można przesyłać na adres: zdjecia@cerkiew.pl.

Zdjęcie musi spełniać następujące warunki:
- być w formacie JPG (kolory w RGB),
- być podpisane według wzoru: data_miejsce_wydarzenie_imie_nazwisko

Obowiązkowe dane autora fotografii:
- imię i nazwisko (ew. nazwa konta na orthphoto),
- miejsce wykonania zdjęcia,

Fotografie (max. 8) należy przesłać do 21 stycznia br. do godziny 19:00!

Uwaga: Przysłanie zdjęć na wskazany adres jest równoczesne z potwierdzeniem pełnych praw do fotografii oraz wyrażeniem zgody na ich publikajcę na stronie Cerkiew.pl. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesłane fotografie.

Fot. Aleksandra Jarosławska