cerkiew.pl

Czekamy na Wasze jesienne zdjęcia!

2019-10-28

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zdjęć o tematyce cerkiewno-jesiennej.
Fotografie można przesyłać na adres: zdjecia@cerkiew.pl.

Zdjęcie musi spełniać następujące warunki:
- być w formacie JPG (kolory w RGB),
- wielkością nie może przekraczać 800kb,
- rozmiarem nie może przekraczać 1200 pikseli dla dłuższej i 800 pikseli dla krótszej krawędzi,
- być podpisane według wzoru: data_miejsce_wydarzenie_imie_nazwisko

Obowiązkowe dane autora fotografii:
- imię i nazwisko (ew. nazwa konta na orthphoto),
- miejsce wykonania zdjęcia,

Fotografie (max. 5) należy przesłać do 9 listopada br. do godziny 20:00!

Uwaga: Przysłanie zdjęć na wskazany adres jest równoczesne z potwierdzeniem pełnych praw do fotografii oraz wyrażeniem zgody na ich publikajcę na stronie Cerkiew.pl. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesłane fotografie.

Fot. Łukasz Troc