cerkiew.pl

Razem zbudujmy cerkiew w Wałbrzychu

2019-08-27

Od początku…
Historia parafii prawosławnej Wszystkich Świętych w Wałbrzychu rozpoczyna się w 1948r. Ziemie Odzyskane zasiedlają również osoby wyznania prawosławnego. Tuż po wojnie Wałbrzych jest drugą po Wrocławiu najliczniejszą parafią w diecezji wrocławsko szczecińskiej. Podobnie jak w wielu innych powołanych parafiach organizacją życia liturgicznego zajął się ks. Stefan Biegun. Pierwsze nabożeństwa odbywają się przy kościele ewangelickim. Następnie parafia przenosi się do zakrystii kościoła na Podgórzu, który z czasem przechodzi na własność parafii. Tu zaczyna się jednak smutna historia. Rozpoczynają się akty wandalizmu. Podpalona dzwonnica, wybijane szyby, profanacja wszelkich cerkiewnych świętości, szykany, to warunki życia prawosławnej wspólnoty. Próba odbudowy kościoła nie powodzi się. Zaangażowanie sprawców przynosi oczekiwany skutek. Przepędzeni parafianie znajdują schronienie w pomieszczeniu w kamienicy przy ul. Mickiewicza 31. Do kościoła na Podgórzu nigdy nie wrócili. W porozumieniu z władzami miasta kościół nie jest już własnością parafii. Pokonfesyjny kościół ma służyć celom społecznym. Tymczasowa od 1991 roku kaplica służy wiernym do dziś. W tym czasie posługę kapłańską niesie między innymi św. p. ks. Anatol Kozicki. Schorowany, straszy człowiek z Piotrkowa Trybunalskiego dojeżdża 300 km, by służyć świętą Liturgię w mocno przetrzebionej parafii. Jego męczeński trud przynosi owoc. Dzięki ks. Anatolowi drogę do cerkwi znalazło wielu ludzi. Trzon parafii stanowią dzieci duchowe ks. Anatola, które na swoje barki wzięły odpowiedzialność za parafię. Parafia powiększa się. Dołączają prawosławni z Ukrainy mieszkający w Wałbrzychu. Organizowane przy parafii zajęcia z języka polskiego pomagają w integracji z nowym miejscem i parafią. Dzieci uczą się religii w powołanym punkcie katechetycznym.

Dziś
Niejednokrotnie podejmowano próbę pozyskania działki. Ostatnia trwała ponad pięć lat. Zakończyła się 18 marca 2019 roku podpisaniem aktu notarialnego. Działka jest zlokalizowana w dzielnicy Śródmieście, przy ul. Przemysłowej 17. Bezpośrednio przylega do drogi krajowej nr 35. W kręgu, w najbliższym sąsiedztwie, znajduje się kościół ewangelicki i katolicki oraz cmentarna kaplica żydowska. W środku znajduje się cmentarz, gdzie spoczywają wierni wszystkich wyznań. Mamy głęboką nadzieję, że urbanistyczny układ świątyń legnie u podstaw Wałbrzyskiej Dzielnicy Szacunku Czterech Wyznań, która w duchu wzajemnego szacunku połączy ludzi różnych wyznań i wyda ekumeniczny plon dla dobra Wałbrzycha i jego mieszkańców.
 

Z błogosławieństwa Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Jerzego rozpoczął się proces budowy cerkwi w Wałbrzychu. Aktualnie trwają prace geodezyjne i geotechniczne w miejscu gdzie będzie cerkiew. Rozpoczyna się nowy długo oczekiwany etap w życiu parafii.

Chcielibyśmy zwrócić się z prośbą o pomoc i wsparcie naszej parafii, która sama nie będzie w stanie sprostać temu dziełu. Można przekazać ofiarę na budowę cerki poprzez zakup cegiełki internetowej na stronie www.cerkiew.walbrzych.pl Dzięki uprzejmości Redakcji baner do strony będzie widoczny na portalu cerkiew.pl. Na tej stronie będziemy na bieżąco informować o postępach w budowie, do śledzenia których serdecznie zachęcamy. Mamy nadzieję, że zaproponowana forma kolekty będzie wygodna i pomoże nam w budowie długo oczekiwanej cerkwi.
 

Serdecznie dziękujemy i zapewniamy o modlitwie za ofiarodawców.
ks. Mariusz Kiślak z Parafianami

Cegiełki składać można poprzez stronę www.cerkiew.walbrzych.pl
i na konto 67 1090 2633 0000 0001 2368 0728
Parafia prawosławna Wszystkich Świętych
ul. Mickiewicza 31 58-300 Wałbrzych