cerkiew.pl

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

2019-07-22

Z inicjatywy osób uczących się języka rosyjskiego przy Bractwie Trzech Świętych Hierarchów, w dniach 21-31 stycznia 2020 roku odbędzie się pielgrzymka do Ziemi Świętej.

W programie m.in.: Jerozolima (Bazylika Zmartwychwstania, Góra Oliwna, Getsemania), Betania, Betlejem, Nazaret, Kana Galilejska, Kafarnaum, Sichem, Hebron, Góra Tabor;
monastery: św. Teodozego, św. Saby, św. Jerzego Chozewity, św. Charitona, św. Gierasima; zanurzenie w Jordanie, nocna Liturgia przy Grobie Pańskim, audiencja u patriarchy.

Koszt całkowity: 1500 zł i 750 dolarów
Zapisy: 883 772 000