cerkiew.pl

Zaproszenie na poświęcenie cerkwi w Łaźniach

2019-06-07

Zapraszamy na uroczyste poświęcenie cerkwi św. Łukasza Chirurga w Łaźniach, malowniczo położonej w Puszczy Knyszyńskiej świątyni, należącej do supraskiej przymonasterskiej parafii. Poświęcenie odbędzie się w sobotę, 22 czerwca.

Poświęcenie cerkwi to historyczne wydarzenie w życiu każdej parafii. Takiej radości doświadczymy już niedługo także w naszej wspólnocie. Poświęcenie świątyni jest jak Boża pieczęć, która potwierdza na zawsze wobec wszystkich, że jest to miejsce wybrane przez Pana Boga, w którym niebo spotyka się z ziemią.

W ciągu roku są dwa dni szczególnie ważne dla każdej świątyni: dzień jej patrona i rocznica jej poświęcenia. Pierwszy z nich jest odpowiednikiem naszych imienin. Dzień rocznicy poświęcenia jest zaś analogią do wspomnienia dnia przyjęcia chrztu. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej. Odtąd nie może on służyć żadnym świeckim celom.

Poświęceniu cerkwi przewodniczy biskup, sprawując bogate obrzędy. Po rycie poświęcenia i procesji wokół cerkwi wnosi on do niej święte relikwie, wchodząc jako pierwszy po otwarciu drzwi. Ściany cerkwi kropione są wodą święconą i namaszczane olejem, a ołtarz polewany jest dodatkowo winem i namaszczany św. mirrem – tym samym, którym udziela się sakramentu bierzmowania. W nowo wyświęconej cerkwi odprawiana jest pierwsza uroczysta Święta Liturgia.

Łaźnieńska cerkiew to pomnik 55 ofiar zamordowanych przez hitlerowców we wsi Łaźnie w 1943 roku. Świątynia powstała zatem na ziemi zroszonej krwią męczenników, a patron cerkwi to wyznawca za wiarę, nasz rodak, który także doświadczył cierpienia ze strony obydwu systemów totalitarnych – komunizmu i faszyzmu. Malowniczo położona w Puszczy Knyszyńskiej świątynia to miejsce modlitwy okolicznych mieszkańców i pielgrzymów poszukujących uspokojenia, pomocy Bożej i wstawiennictwa świętego Lekarza.

Harmonogram uroczystości TUTAJ.

Zobacz także:
Reportaż TVP o św. Łukaszu – „Chirurg, biskup, więzień”
Reportaż radiowy o cerkwi w Łaźniach – „Święty Chirurg i Łaźnie”
Wykład o życiu św. Łukasza w ramach cyklu „Supraskie Środy”
Artykuł o życiu św. Łukasza