cerkiew.pl

Pomoc dla Olega Skrypczuka

2019-05-19

Bractwo Młodzieży Prawosławnej przy parafii Zaśnięcia NMP w Bielsku Podlaskim organizuje zbiórkę pieniędzy na leczenie Olega Skrypczuka.

Oleg Skrypczuk jest młodym człowiekiem, ma 22 lata i jest obywatelem Ukrainy. Na początku lutego 2019 roku stwierdzono u niego ciężką chorobę nowotworową – OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ. Leczenie tej choroby wymaga wykonania pięciu serii chemioterapii oraz przeszczepu szpiku. Obecnie jest on już po drugiej chemioterapii, ale całe leczenie jest niezwykle kosztowne. Wraz ze znajomymi, w imieniu Olega zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie leczenia naszego przyjaciela. Z uwagi na powszechnie znaną trudną sytuację gospodarczą i polityczną na Ukrainie Oleg nie może liczyć na znaczną pomoc materialną rodziny i przyjaciół, będących mieszkańcami tego kraju. Jedyna nadzieja jest w nas, przyjaciołach i ludziach dobrej woli z Polski. Oleg jest bardzo dzielny w swojej chorobie – walczy, modli się, ale tylko nasza pomoc może uratować jego życie.

Wsparcie można przekazać za pośrednictwem zrzutka.pl,
oraz wpłacając na konto Prawosławnej Metropolii Warszawskiej
96 1020 1042 0000 8102 0009 6388
z dopiskiem "dla chorego Olega"