cerkiew.pl

Konkurs fotograficzny o prawosławiu w Albanii

2019-05-06

Albańska Cerkiew Prawosławna we współpracy z portalem www.orthphoto.net i Wydawnictwem Warszawskiej Metropolii Prawosławnej organizuje konkurs fotograficzny poświęcony Prawosławiu w Albanii. Celu konkursu jest zaprezentowanie szerokiej publiczności różnorodności i piękna Prawosławia w tym kraju, a jego zwieńczeniem będzie ósmy album z serii „Kolory Prawosławia” i wystawa fotograficzna poświęcona Prawosławiu w Albanii, która zostanie pokazana w Polsce i Albanii.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Uczestnicy mogą przesłać maksymalnie 6 zdjęć w każdej z czterech kategorii: cerkwie (architektura, freski, krzyże, groby, krajobraz), ludzie (duchowni i świeccy, portrety), reportaż (wydarzenia cerkiewne, pielgrzymki, święta itp.), Cerkiew Zmartwychwstała (27 lat „zmartwychwstania” Cerkwi w Albanii i podkreślenie różnych aspektów jej życia). W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody pieniężne na czele z grand prix w wysokości 600 euro. Szczegóły znajdują się na stronie www.albania.orthphoto.net

Prace konkursowe przyjmowane są do 15 lipca 2019 roku.