cerkiew.pl

Wezwanie do „Wspólnego czytania Psalmów w okresie Wielkiego Postu”

2019-03-21

Drodzy Bracia i Siostry!
Od pokoleń w wielu parafiach w Polsce w okresie Wielkiego Postu społeczność prawosławna w sposób bardziej lub mniej zorganizowany czyta Psalmy. Jest to tradycja godna pielęgnowania i systematycznego rozpowszechniania. Stąd też jako Stowarzyszenie „Wierni Tradycji Pokoleń” występujemy z wezwaniem do wszystkich Wiernych Cerkwi Prawosławnej w Polsce o zaangażowanie i organizowanie wspólnego czytania Psalmów w okresie Wielkiego Postu.

Pragniemy bardzo serdecznie podziękować Jego Eminencji, Wielce Błogosławionemu Sawie, Metropolicie Warszawskiemu i całej Polski, za błogosławieństwo na realizację tego pożytecznego dzieła.

Wielki Post przygotowuje nas do „Święta Świąt”, Paschy Chrystusowej – największego wydarzenia w dziejach zbawienia. Jest to okres szczególny, kiedy sięgamy do Psalmów, do Psałterza – zbioru najpiękniejszych modlitw indywidualnych i wspólnotowych. Modlitw, w których człowiek zanosi do Boga swoje błagania i dziękczynienia; wychwala Go i wyznaje swoją miłość; sławi piękno świata; przeprasza za swoje słabości.

Wspólne czytanie Psalmów w okresie Wielkiego Postu w Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie stało się już tradycją. Czytanie psalmów jest wspólną inicjatywą wiernych naszej parafii i Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń”. Przystępowaliśmy do realizacji tego wydarzenia z niewielką grupą osób, która co roku znacząco powiększała się i wzrastała duchowo. Dołączyły do nas dzieci i młodzież, a czytanie w domowym zaciszu odbywa się całymi rodzinami. Czytamy psalmy w rożnych językach, tak aby każdy uczestnik mógł jak najlepiej zrozumieć swoją modlitwę. Przez wszystkie dni Wielkiego Postu codziennie odczytywany jest cały Psałterz. Zakończenie „Wspólnego czytania Psalmów w okresie Wielkiego Postu” odbywa się w sposób uroczysty w Cerkwi. Wówczas zbieramy się wszyscy razem i czytamy kolejno wszystkie Psalmy zgodnie z przyjętymi regułami. Zaczynamy czytanie w piątek ok. 22.00 a kończymy ok. 6.00 w sobotę św. Łazarza.

Ponadto w okresie Wielkiego Postu organizujemy „Wieczór Psalmów”, który poświęcamy Patronowi naszej świątyni – św. Janowi Klimakowi. Ta nieco inna formuła sprzyja lepszemu poznaniu psalmów

i zachęca do częstszego sięgania po Psałterz. Uroczystość rozpoczyna się w Cerkwi wspólną modlitwą, a następnie osoby, które zgłosiły swój udział, czytają Psalmy. W ubiegłym roku Psalmy, oprócz języka cerkiewnosłowiańskiego, czytane były w języku hebrajskim, polskim, greckim, angielskim, rumuńskim, rosyjskim, białoruskim i francuskim.

Podczas czytania Psalmów każdy czytający wznosi nieustanie modlitwę. Modli się za zdrowie swoich najbliższych, przyjaciół, znajomych, którzy są razem z nami i potrzebują pomocy czy wsparcia, modli się za spokój dusz tych, którzy odeszli do życia wiecznego.

W tym roku zachęcamy i prosimy wszystkich o modlitwę w intencji jedności Cerkwi Prawosławnej

i pokoju na świecie. Niech czytanie Psalmów, w okresie Wielkiego Postu, będzie słyszane wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i tam, gdzie jest pragnienie i potrzeba jedności i pokoju.

Uczyńmy wszystko, aby w okresie Wielkiego Postu trwać w codziennej modlitwie, w codziennym czytaniu Psalmów. Na ile to możliwe niech ta piękna tradycja będzie pielęgnowana i rozwijana w każdej Parafii. Psalmy to niezwykłe źródło poznania Boga i świata. Psalmy pomagają pogłębić naszą wiarę i stać się świadomym uczestnikiem w życiu Cerkwi.

Z miłością w Chrystusie
Zarząd Stowarzyszenia „Wierni Tradycji Pokoleń”