cerkiew.pl

Moje miejsce modlitwy – czekamy na Wasze zdjęcia!

2019-03-13

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania zdjęć z miejsca modlitwy domowej, czy to ze swoich mieszkań/domów rodziny lub znajomych.


Pomysł jest zaczerpnięty z profilu FB: Orthodox Christian Network, gdzie czytelnicy podsyłali zdjęcia swoich ikon z hashtagiem #myOCN #myPrayerCorner. Dla przypomnienia w 2015 r. Stowarzyszenie OrthNet zrealizowało projekt „Święte kąty Podlasia – ginąca tradycja prawosławnej wsi”. „Święte kąty” czyli uwiecznienie na fotografiach tradycyjnych oraz nowoczesnych zakątków w prawosławnych domach zaadaptowanych do modlitwy. Zakątki te przybierają różne formy np. ścianę, kąt, półeczkę, na której znajduje się ikona lub krzyż. Dawniej miejsca te dekorowano wyszywanymi ręcznikami, koronkami i kwiatami. Dziś przybierają one bardziej nowoczesne formy, ciągle jednak są to zakątki ważne, często stanowiące centrum domu.

Fotografie można przesyłać na adres: zdjęcia@cerkiew.pl. Zdjęcie musi spełniać następujące warunki:

– być w formacie JPG (kolory w RGB),
– wielkością nie może przekraczać 800kb,
– rozmiarem nie może przekraczać 1200 pikseli dla dłuższej i 800 pikseli dla krótszej krawędzi,
– być podpisane według wzoru: imie_miejscowosc.
Fotografie (max. 6) należy przesłać do 15 marca br. do godziny 19:00! Redakcja zastrzega prawo wyboru zdjęcia.

Uwaga: Przysłanie zdjęć na wskazany adres jest równoczesne z potwierdzeniem pełnych praw do fotografii oraz wyrażeniem zgody na ich publikajcę na stronie Cerkiew.pl. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przesłane fotografie.