cerkiew.pl

Pielgrzymka do Gruzji

2018-06-22

Przedstawiamy ofertę pielgrzymki do Gruzji „Ukochana Ziemia Bogarodzicy”.

Termin: 03-10/11 października 2018 r.

Cena: 450 $ i 1200 zł

Kontakt: Julita Markiewicz-Mudź tel.: +48 790 363 631
julita_markiewicz@wp.pl

Szczegółowy plan pielgrzymki