cerkiew.pl

Pielgrzymka BMP Diecezji Przemysko-Gorlickiej do Poczajowa (Ukraina)

2018-05-31

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Paisjusza, Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Przemysko-Gorlickiej w dniach 31 maja i 01-02 czerwca 2018 roku spod katedralnej cerkwi św. Trójcy w Gorlicach wyrusza Pielgrzymka do Poczajowa.

Program pielgrzymki:
Czwartek 31.05.2018 r.
- wyjazd z Gorlic i okolic godz. 8.00, przez Sanok, godz. 9.30; Przemyśl 11.00;
- wyjazd z Kalnikowa, godz. 12.00 – przyjazd do Poczajowskiego Monasteru, ok. godz. 17.00 – , nabożeństwo, zakwaterowanie, kolacja;
Piątek, 01.06.2018 r.
- godz. 4.30, modlitwy w monasterskiej cerkwi, uczestnictwo w opuszczaniu Cudotwórczej Ikony Poczajowskiej Bogarodzicy, Liturgia, śniadanie,
-zwiedzanie Monasteru Poczajowskiego, uczestnictwo w modlitwach przy relikwiach św. cudotwórców Hioba i Amfilochiusza Poczajowskich, zwiedzanie cerkwi i skitu św. Ducha, i skitu św. Anny, obiad,
- Wieczernia i kolacja;
Sobota, 02.06.2018 r. Liturgia, Oddanie Pięćdziesiątnicy,
- godz. 4.30, modlitwy w monasterskiej cerkwi, uczestnictwo w opuszczaniu Cudotwórczej Ikony Poczajowskiej Bogarodzicy, Liturgia , śniadanie,
- godz. 9.00, wyjazd z Poczajowa, przez Lwów i powrót.

Koszt: ok.150-200zł, (w koszt wchodzi transport i wyżywienie w Poczajowskiej Ławrze), obowiązkowo należy mieć Paszport, odpowiednie ubranie, pieniądze kieszonkowe, podać pesel do ubezpieczenia.

Opiekę duchową sprawują księża dziekani: o. mitrat Bazyli Zabrocki z Kalnikowa, o. prot. Julian Felenczak z Morochowa i inni ojcowie.

Zgłoszenie do czwartku 24 maja 2018 roku przyjmują:
- przewodnicząca BMP Maria Felenczak – Rzeszów (tel. 514-768-263 lub przez Fb BMP)
- ks. Julian Felenczak (tel. 501-222-561 lub e-mail: ksjfelenczak@gmail.com).

Serdecznie zapraszamy!