cerkiew.pl

Konkurs plastyczny "Utracone dziedzictwo - zburzone cerkwie w XX-leciu międzywojennym"

2018-03-01

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym "Utracone dziedzictwo - zbudzone cerkwie w XX-leciu międzywojennym".

Prace należy złożyć do 30 czerwca 2018 r. do Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 9, 15- 667 Białystok z dopiskiem „Konkurs”.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu, a wręczenie nagród odbędzie się 6 października 2018 r. w wyżej wspomnianej parafii.

Komisja konkursowa przy ocenie będzie brała pod uwagę zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność i estetykę wykonanych prac.

Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną poinformowane telefonicznie.

Pełen regulamin konkursu oraz więcej informacji na stronie:
http://prawoslawie.uwb.edu.pl/konkurs-plastyczny