cerkiew.pl

Wszechnica Kultury Prawosławnej 2017/2018

2017-10-12

Program Wszechnicy Kultury Prawosławnej - rok akademicki 2017/2018

• Wykład inauguracyjny. Spotkanie z p. Anną Radziukiewicz, autorką książki "Bliski mi Wschód".
23 października 2017 r., godz. 18.00

• Akcja „Wisła” (1947) i jej znaczenie dla Kościoła prawosławnego w Polsce w przeszłości i współcześnie,
dr Grzegorz Kuprianowicz, historyk.
27 listopada 2017 r., godz. 18.00

• Monaster św. Marii i Marty na św. Górze Grabarce; 70 lat życia i modlitwy,
igumenia Hermiona (Szczur), przełożona monasteru na Grabarce.
28 grudnia 2017 r. (czwartek), godz. 18.00

• Białorusini i Podlasie, prelekcja połączona z prezentacją książki: „Historia Białorusinów Podlasia”,
dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB.
29 stycznia 2018 r., godz. 18.00

• Spowiedź i jej znaczenie w życiu człowieka. Praktyczny wymiar sakramentu,
biskup supraski dr hab.Andrzej (Borkowski), Uniwersytet w Białymstoku.
26 lutego 2018 r., godz. 18.00

• Genealogia - „Korzenie rodzinne”,
Eugeniusz Siemieniuk, członek Towarzystwa Genealogicznego.
26 marca 2018 r., godz.18.00

• Sekty jako zagrożenie dla współczesnego człowieka,
ks. dr Andrzej Lewczak, Parafia prawosławna św. Marii Magdaleny w Warszawie.
30 kwietnia 2018 r., godz. 18.00


Spotkania odbywają się w Centrum Kultury Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej w Białymstoku, ul. św. Mikołaja 5. Wstęp wolny.

Wszechnica Kultury Prawosławnej organizowana jest przez Prawosławną Diecezję Białostocko-Gdańską, Katedrę Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i Zarząd Główny Bractwa Prawosławnego św. św. Cyryla i Metodego.


Na podstawie prawoslawie.uwb.edu.pl