cerkiew.pl

X edycja Konkursu "Ziarno Prawdy" - Rosja

2017-04-10

 Drodzy Bracia i Siostry!

Z błogosławieństwa Patriarchy Moskiewskiego i całej Rusi Cyryla, Metropolity Kijowskiego i całej Ukrainy Onufrego oraz Metropolity Symferopolskiego i Krymskiego Łazarza, w dniach 6-10 września 2017 roku w hotelu „Zamok Viking” (miejscowość Znamienskoje, rejon czarnomorski, Republika Krymu) odbędzie się X między-rejonowy konkurs telewizyjny wiedzy o kulturze prawosławnej pt. „Ziarno Prawdy”.

Zapraszamy do udziału drużyny, składające się z 7 osób - uczniów klas 8-11 [odpowiednik polskiej szkoły średniej] lub/i studentów pod kierownictwem jednego pedagoga lub duchownego.

Szczegóły wraz z regulaminem konkursu można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej.

Konkurs „Ziarno Prawdy” w Internecie:

- Youtube  
- VK
- Facebook 
- Twitter
- Еlitsy 

W razie jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z osobą reprezentującą Eparchię Symferopolską i Krymską: 8 (978) 888-62-20 (o. Aleksiej Astapow).

Zapraszamy na naszą błogosławioną ziemię krymską!