cerkiew.pl

Ostatnie miejsca w klasie VII NSP św. św. Cyryla i Metodego w Białymstoku

2017-02-09

Zarząd Główny Stowarzyszenia Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego informujeo ostatnich wolnych miejscach w nowo tworzonej w roku szkolnym 2017/2018
klasie VII w Niepublicznej Szkole Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego
w Białymstoku.
Serdecznie zapraszamy.

tel. kontaktowy: 662 073 444