cerkiew.pl


III Niedziela Wielkiego Postu

lektor Tomasz Kręski, 20 marca 2017

Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим” (Krzyżowi Twojemu kłaniamy się, Władco, i Święte Zmartwychwstanie Twoje sławimy) – tak brzmi troprion św. Krzyża, który rozbrzmiewa min. w III Niedzielę Wielkiego Postu, czyli niedzielę poświęconą adoracji Świętego i Życiodajnego Krzyża, na którym został ukrzyżowany Pan nasz Jezus Chrystus. W języku cerkiewnosłowiańskim niedziela ta nosi nazwę Kriestopokłonnoj. Oznacza to, że niepostrzeżenie minęła już połowa okresu Wielkiego Postu. Nie przez przypadek Matka Cerkiew właśnie w połowie Wielkiego Postu zachęca nas do adoracji Świętego Krzyża, bowiem Krzyż wskazuje nam cel postnej wędrówki, jakim jest Ukrzyżowanie i Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz dodaje sił w dalszej wędrówce ku wspomnianemu celowi.

W przededniu Niedzieli Kriestopokłonnoj, w naszej Parafii odbyło się nabożeństwo wieczorne (Всенощное бдение), na którym po „Wielkiej Doksologii” (Великом Славословии) z ołtarza uroczyście wyniesiono na środek świątyni Święty Krzyż przyozdobiony przepięknie kwiatami. Będzie on tam się znajdować przez cały kolejny tydzień Wielkiego Postu, aby każdy z wiernych mógł, tak jak to zostało ujęte w troparionie tejże niedzieli, złożyć przed Nim pokłon oraz sławić Święte Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa.

W niedzielę, uroczyste nabożeństwo w górnej Cerkwi celebrował ks. prot. Adam Misijuk - proboszcz naszej parafii w asyście: ks. prot. Piotra Rajeckiego, ks. Gabriela Białomyzego, ks. protodiakona Jerzego Dmitruka oraz ks. protodiakona Marka Zyc-Zyckowskiego. W trakcie Świętej Liturgii List Apostolski Świętego Apostoła Pawła do Hebrajczyków (Hbr 4, 14-5, 6) przeczytał lektor Andrzej Trofimiuk. Po przeczytaniu przez ks. protodiakona Jerzego Dmitruka fragmentu Świętej Ewangelii według Świętego Apostoła i Ewangelisty Marka (Mk 8, 34-9, 1), pouczające kazanie wygłosił ks. prot. Adam Misijuk. Nawiązując do usłyszanych w dzisiejszej Ewangelii słów Chrystusa, który mówi: "je­śli ktoś chce iść za Mną, niech się wyrzeknie siebie sa­mego, weźmie krzyż swój i pójdzie w Moje ślady", kaznodzieja podkreślił, iż podążanie za Chrystusem to przede wszystkim wypełnianie jego przykazań oraz pokorne podporządkowanie się Woli Bożej.

Na zapriczastnom ks. Adam, tradycyjnie zapoznał wiernych z najważniejszymi bieżącymi sprawami oraz nadchodzącymi wydarzeniami związanymi z naszą Parafią. Przypomniał wiernym, iż następna IV niedziela Wielkiego Postu poświęcona jest Świętemu Janowi Klimakowi - niebiańskiemu patronowi naszej wolskiej cerkwi. W tym ważnym, a zarazem radosnym dla naszej Parafii dniu swoją obecnością zaszczyci nas Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski, który będzie celebrował Świętą Liturgię w naszej Parafii.

Po zakończeniu Świętej Liturgii duchowieństwo udało się na środek świątyni dla adoracji Życiodajnego Krzyża Pańskiego. W tym czasie odśpiewano tropariony „Zbaw, Panie, lud Twój i błogosław dziedzictwu Twemu, obdarzaj zwycięstwami prawowiernych nad przeciwnikami i Krzyżem Twoim ochraniaj żywot ludu Twego” oraz trzykrotnie „Krzyżowi Twojemu kłaniamy się, Władco, i Święte Zmartwychwstanie Twoje sławimy”, po czym każdy z dziś obecnych w naszej Cerkwi wiernych mógł osobiście pokłonić się Świętemu Krzyżowi Chrystusowemu.

Całe dzisiejsze nabożeństwo upiększał swym modlitewnym śpiewem chór parafialny pod kierownictwem prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Fot. lektor Daniel Gryko, lektor Andrzej Trochimiuk, Włodek Misijuk

za: www.prawoslawie.pl