cerkiew.pl


Nowość wydawnicza: "Ojciec Konstanty Bajko. Teolog, nauczyciel, lekarz"

Katarzyna Bisz, 20 marca 2017

Na rynku wydawniczym ukazała się książka przybliżająca postać o. Konstantego Bajko. Książka przedstawia życie i działalność o. Konstantego jako aktywnego duchownego i nauczyciela. Opowiada o trudach bieżeństwa, okupacji i zesłania, o wytrwałości w służbie kapłańskiej i męczeństwie za wiarę.

Konstanty Bajko urodził się 6 marca 1909 roku w Białowieży. Rodzina Bajko zmuszona była udać się w głąb Rosji w okresie bieżeństwa. Trafili do wsi Nagojsk, w guberni Riazańskiej. W latach 1925-1932 Konstanty uczył się w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Wilnie. W 1932 roku został przyjęty na wydział Teologii Uniwersytetu Warszawskiego. Święcenia diakonatu, a następnie święcenia kapłańskie otrzymał w marcu 1934 roku. Jego pierwszą parafią była wieś Świerże na Chełmszczyźnie. Tytuł magistra teologii otrzymał w czerwcu 1937 roku. W czasie okupacji i wojny niemiecko-rosyjskiej ukrywał Żydów i Cyganów. W maju 1944 roku niemieckie władze okupacyjne zmusiły duchownego do opuszczenia Klecka, gdzie był proboszczem cerkwi. W sierpniu 1944 roku otrzymał stanowisko nauczyciela religii w przeorganizowanych szkołach w Bielsku Podlaskim. W październiku 1946 roku został uprowadzony przez oficerów radzieckiej Rosji. W tym samym roku, w listopadzie, Trybunał Wojskowy Wojsk NKWD skazał go na 15 lat ciężkich robót, konfiskatę majątku oraz 5 lat pozbawienia praw publicznych. Został wywieziony do północnej Workuty, gdzie pracował w łagrach przy wydobyciu węgla kamiennego. Po przejściu kursu felczera w 1948 roku stał się obozowym chirurgiem. W październiku 1956 roku wrócił do Bielska Podlaskiego. W lutym 1957 roku otrzymał misję kanoniczną na nauczanie prawosławnej religii w bielskich szkołach. W latach 1961-1963 pełnił funkcję proboszcza parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim. Do Stargardu Szczecińskiego przeniesiony został w 1970 roku, otrzymał również prawo noszenia mitry. W 1983 roku przeniesiono go w stan spoczynku. Od listopada przebywał w monasterze pod wezwaniem świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. 12 października 1984 roku zmarł w Bielsku Podlaskim. Pochowany został w Białowieży.

Tak o książce pisze Jego Ekscelencja Jeremiasz, Abp Wrocławski i Szczeciński: „Życie ks. Konstantego Bajko można, bez wątpliwości, określić jako życie wyznawcy, męczennika za wiarę. Odwagę wyznawania wiary wykazywał już w czasie studiów w Warszawie. Jako duchowny imponował odwagą, dogłębną wiedzą teologiczną, zdolnością bezkompromisowego świadczenia o swojej wierze. Należał do grona uczniów Metropolity Dionizego, którzy pozostali wierni swojemu Ojcu Duchowemu w najtrudniejszych czasach. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z książką. Warto pamiętać o wielkich i świętych naszych przodkach w wierze. Uczą nas bowiem wytrwałości w niej i zapewniają o pomocy Bożej w każdej sytuacji”.

Na tablicy w Domu Opieki świętego Stefana w Cieplicach widnieje napis: „Dom jest wyrazem wdzięczności ks. mitratowi Konstantemu Bajko za Jego ofiarną pracę w Cerkwi Chrystusowej. Jest wyrazem hołdu złożonego Jego wytrwałości w męczeństwie za wiarę. Za wiarę w Boga był torturowany, poniżany i więziony w stalinowskich obozach koncentracyjnych i więzieniach. Nawet tam nie ustawał w pełnieniu służby kapłańskiej”.

W 2015 r. imieniem ks. Konstantego Bajko został nazwany most na rzece Białej w Bielsku Podlaskim, położony na ulicy Stefana Batorego.

Na podstawie: ibielsk.pl
Fot. za: sklep.cerkiew.pl
----------------------------------------
Ojciec Konstanty Bajko. Teolog, nauczyciel, lekarz
Autor: Doroteusz Fionik
Wydawca: Stowarzyszenie Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, 2016