cerkiew.pl


Poświęcenie odnowionego wojennego cmentarza

ks. kpt. Łukasz Godun, 28 lutego 2017

Zdewastowany cmentarz (wrzesień 2015)
Jego Ekscelencja, biskup siemiatycki Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, 24 lutego br. dokonał poświęcenia odbudowanego po brutalnej dewastacji sprzed dwóch lat Cmentarza Wojennego Armii Radzieckiej w Milejczycach.

We wrześniu 2015 r. w Milejczycach nieznani sprawcy pobili 57 tablic nagrobnych na wojennym cmentarzu, gdzie zostały pochowane doczesne szczątki ponad półtora tysiąca żołnierzy armii radzieckiej, walczących na linii frontu przeciw hitlerowskiemu wojsku w latach 1941-1944. W dniu 23 lutego br. odbyła się uroczystość poświęcenia odrestaurowanego cmentarza oraz uczczenie pamięci poległych.

Odnowienie i kompletna rewitalizacja cmentarza była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Międzynarodowej Dobroczynnej Fundacji „Sobór Morski św. Mikołaja w Kronsztadzie” oraz Urzędu Pamięci Walk i Męczeństwa. W dzieło odbudowania zdewastowanego cmentarza i godnego uczczenia pochowanych na nim poległych żołnierzy włączyło się wiele instytucji i firm oraz osób fizycznych, zarówno ze strony polskiej jak i rosyjskiej.

Uroczystość została zorganizowana przez Wójta Gminy Milejczyce Jerzego Iwanowca oraz radnych i kadrę UG Milejczyce. Uroczystość rozpoczęła się odtworzeniem hymnów narodowych Federacji Rosyjskiej i Rzeczpospolitej Polski. Następnie Pan Wójt, jako gospodarz, powitał przybyłych na tą okoliczność gości i delegacje. Następnie minutą ciszy i sygnałem syreny wozu strażackiego uczczono pamięć poległych. Delegacje Ambasady Rosji w Polsce, Konsulatu Białorusi, władz wojewódzkich, powiatowych i okolicznych gminnych, a także przedstawiciele licznie przybyłych stowarzyszeń i fundacji, harcerzy i uczniów, złożyli uroczyście wieńce i kwiaty oraz zapalili znicze.

Obrzędu poświęcenia cmentarza dokonał oraz litanię za dusze poległych odprawił JE biskup Jerzy w obecności licznie zebranego duchowieństwa oraz mieszkańców Milejczyc i pobliskich miejscowości.

Po zakończonej modlitwie, Władyka wygłosił okolicznościowe przemówienie:

„Jako duchowny, jako biskup, chciałbym potępić z tego miejsca wszelki akt wandalizmu. Daj Boże, aby nigdy więcej, nie podniosła się ręka na to miejsce, gdzie spoczywają umarli. Bez względu na to czy jest to cmentarz chrześcijański, niechrześcijański, katolicki, prawosławny… Spokój ludzi, którzy zmarli jest ich świętym prawem, a naszym obowiązkiem jest uszanowanie tego prawa: modlitwą, czcią i pamięcią. Tak było w Starym Testamencie, tak jest we wszystkich religiach świata i tak powinno być i w chrześcijaństwie przede wszystkim. Dlatego dziękuję wszystkim za modlitwę, za odnowienie tego cmentarza i jeszcze raz proszę, aby to miejsce było miejscem szacunku i miejscem pamięci, aby nigdy więcej zła ręka ludzka nie zbezcześciła tego miejsca.”

Głos zabrali również m.in.: przedstawiciel Ambasady Federacji Rosyjskiej w Polsce, Dyrektor Generalny Fundacji „Sobór Morski św. Mikołaja w Kronsztadzie”, przedstawicielka białoruskiego konsulatu z Białegostoku oraz Wójt Gminy Milejczyce, który na koniec podziękował wszystkim zaproszonym i zgromadzonym na uroczystość poświęcenia cmentarza i uczczenia pamięci pochowanych na nim żołnierzy.

foto: ks. kpt. Łukasz Godun, Wojciech Szubzda [w:] http://www.radio.bialystok.pl/

za: www.orthodox.pl