cerkiew.pl


Ruch służbowy w diecezji białostocko-gdańskiej

protodiakon Wiaczesław Perek, 13 lutego 2017

Decyzją arcybiskupa Jakuba nastąpiły zmiany personalne w parafii pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi wytycznymi.

Arcybiskup białostocki i gdański Jakub, dekretem nr 7/O/P/2017 zwolnił na własną prośbę, z dniem 31 stycznia 2017 r. ks. mitrata Jerzego Mackiewicza, ze stanowiska proboszcza Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Białymstoku, przenosząc go jednocześnie w stan spoczynku.

Arcybiskup białostocki i gdański Jakub, dekretem nr 8/O/P/2017 mianował z dniem 1 lutego 2017 r. ks. prot. Piotra Pietkiewicza, proboszczem Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Białymstoku.

Arcybiskup białostocki i gdański Jakub, dekretem nr 9/O/P/2017 ustanowił z dniem 1 lutego 2017 r. ks. mitrata Jerzego Mackiewicza, rezydentem w Parafii Prawosławnej pw. Wszystkich Świętych w Białymstoku.

fot. Jarosława Charkiewicza

za: orthodox.bialystok.pl