cerkiew.pl


Potrzebującym pomagają w Boratyńcu Ruskim.

Szymon Opolski , 03 stycznia 2017

Tak jak ziarno, które pada na glebę przynosi zysk temu, kto je zasiał, tak też chleb, który dajemy głodnemu w następstwie przynosi korzyść stokrotną.
św. Bazyli Wielki

Okres postu, to czas dzielenia się z potrzebującymi, czas jałmużny. To czas wzbogacania siebie w duchowe skarby i pomoc bardziej potrzebującym od nas.

Z błogosławieństwa proboszcza ks. Andrzeja Opolskiego, w okresie postu filipowego, została zorganizowana zbiórka produktów żywnościowych, odzieży.
Proboszcz, jako duchowy ojciec swoich parafian, znający najlepiej ich potrzeby wraz matuszką oraz członkami rady parafialnej rozdzielili wszystkie zebrane dary. Z życzeniami błogosławionych, radosnych świąt Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz zbliżającego się nowego 2017 r., zostały obdarowane najbardziej potrzebujący parafianie. Wiele było chwil wzruszenia gdy niespodziewanie do ich domów zawitał ich pasterz ze swym pomocnikiem i prezentami.

fot. Autor