cerkiew.pl

Hełm wieży katedry prawosławnej w Budapeszcie zostanie odbudowany

Rakovics Róbert Damjan, 26 października 2016

Wieża budapeszteńskiej katedry Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy w końcu otrzyma nowy hełm w miejsce zniszczonego jeszcze podczas drugiej wojny światowej. Na dofinansowanie projektu Rząd Węgier przeznaczył 100 milionów forintów (ok. 1,4 miliona złotych).

Umowę o dofinansowaniu podpisali 24 października w katedrze Miklós Soltész, sekretarz stanu ds. kontaktów z kościołami, narodowościami i organizacjami obywatelskimi (Ministerstwo Zasobów Ludzkich), oraz zarządzający Węgierską Diecezją Patriarchatu Moskiewskiego biskup podolski Tichon (Zajcew).

Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy wybudowali Grecy i Aromuni na przełomie XVIII i XIX w. Była to liczna wspólnota handlarzy, która wcześniej uczęszczała na nabożeństwa do peszteńskiej serbskiej cerkwi, gdzie właśnie ze względu na nich w co drugą niedzielę Święta Liturgia była sprawowana po grecku. W nowej grecko-aromuńskiej cerkwi pod jurysdykcją serbskiej Metropolii Karłowickiej wszystkie nabożeństwa natomiast były sprawowane po grecku. Nawet wtedy, kiedy wierni całkowicie ulegli asymilacji węgierskiej.

Parafia Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, mająca wówczas już węgierską tożsamość, wraz z innymi węgierskimi parafiami prawosławnymi od 1949 r. weszła pod jurysdykcję Patriarchatu Moskiewskiego (najpierw w ramach Tymczasowego Zarządu Węgierskich Prawosławnych Parafii, od 1954 r. w ramach Węgierskiej Prawosławnej Administratury, a od 2000 r. – Diecezji Węgierskiej). Zmiana jurysdykcji oznaczała także przejście na służenie nabożeństw w języku węgierskim.

Od 2002 r. w katedrze Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy obok węgierskiej parafii pojawiła się także rosyjska parafia, w związku z tym służby odbywają się teraz w cerkwi według dwóch kalendarzy i w trzech językach (Rosjanie służą według starego kalendarza i w języku cerkiewnosłowiańskim, a Węgrzy według nowego kalendarza i po węgiersku, ale częściowo także po grecku i cerkiewnosłowiańsku).

Gdy w 1801 r. poświęcono Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy, jej wieże nie były jeszcze skończone i dopiero w 1873 r. zostały zwieńczone hełmami, które zaprojektował słynny węgierski architekt Miklós Ybl. Podczas drugiej wojny światowej zniszczeniu uległ nie tylko hełm południowej wieży , lecz razem z nim także część wieży. Jej odbudowa zakończyła się w 2010 r. W tym też roku umieszczono na wieży tymczasowy hełm.

Na podstawie: MTI