cerkiew.pl

Podsumowano kolejną edycję programu "Ikonografia"

Kamil Tyburski, 18 października 2016

11 października br. nastąpiło podsumowanie kolejnej edycji programu "Ikonografia". Jest to jeden ze sztandarowych projektów realizowanych od 2012 r. w Areszcie Śledczym w Białymstoku. Ikony powstałe w ramach projektu poświęcił arcybiskup Jakub.

Program „Ikonografia” skierowany jest do skazanych nie tylko wyznania prawosławnego, choć uczestnikami są w większości osoby związane z prawosławiem. Kilkuletnia realizacja programu dowiodła jego wysokiej skuteczności oddziaływania na uczestników. Zajęcia były prowadzone pod okiem profesjonalnego ikonografa Jana Grigoruka. Poza poznawaniem niezwykłej sztuki pisania ikon, historii prawosławia, rozwijania zdolności manualnych oraz pasji, skazani uczą się cierpliwości i wytrwałości. Dla wielu z nich jest to również duże przeżycie duchowe, pozwalające lepiej funkcjonować w warunkach izolacji więziennej.

W trakcie uroczystości odbyło się nabożeństwo prowadzone przez kapelana jednostki ks. Adama Krysztopowicza. Następnie arcybiskup Jakub poświęcił kilkanaście ikon napisanych przez osadzonych. Ponadto arcybiskup Jakub odznaczył orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku płk Wojciecha Prażmowskiego. Podobne odznaczenia otrzymali również Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Mirosław Dudar oraz Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Białymstoku mjr Jerzy Cybuliński. Na podsumowaniu projektu obecni byli również dyrektorzy podlaskich jednostek penitencjarnych oraz osadzeni biorący udział w programie.

Po zakończonej uroczystości goście mogli obejrzeć wystawę serwisu orthphoto.

fot. autor, Aleksander Wasyluk