cerkiew.pl

Cypr: konferencja nt. wolności wyznania prawosławnych chrześcijan na świecie

Dominika Kovačević, 16 października 2016

Stolica Cypru – Nikozja – w dniach 8-10 października gościła międzynarodową konferencję nt. wolności wyznania prawosławnych chrześcijan na świecie. Wzięli w niej udział przedstawiciele – hierarchowie i kapłani – następujących Cerkwi: konstantynopolitańskiej, aleksandryjskiej, antiocheńskiej, jerozolimskiej, rosyjskiej, serbskiej, rumuńskiej oraz cypryjskiej.

Wystąpienie otwierające konferencję wygłosił zwierzchnik Cerkwi cypryjskiej – arcybiskup Chryzostom II, który zauważył, iż niestety problem wolności religijnej to otwarta rana z powodu przelewu krwi, śmierci wielu dusz, pytań o przyszłość narodów, a zwłaszcza chrześcijan na Bliskim Wschodzie. Na koniec swego słowa władyka poprosił Przedstawicielstwo Prawosławnych Biskupów przy Unii Europejskiej, by zorganizowało czym prędzej spotkania z przedstawicielami unijnych instytucji nt. problemów chrześcijan w wymienionych sferach.

Z kolei przedstawiciel Aleksandryjskiego Patriarchatu, o. Atinodors Papaevriviadis zauważył, iż to obowiązek wszystkich ważnych światowych dostojników: Oni powinni mieć pewną wizję, powinni stawać się światłością, która przemieni świat. Muszą wierzyć w coś, co nie jest widzialne dla oczu innych. Nie zdradzając swej wiary, są wezwani do służby dla swego podstawowego celu: dzieła pokoju.

Członkowie delegacji antiocheńskiej i jerozolimskiej opowiedzieli o sytuacji chrześcijan w Syrii, Jordanii i Izraelu. Natomiast reprezentanci Patriarchatu Moskiewskiego przybliżyli skomplikowaną sytuację cerkiewną na Ukrainie, gdzie wiele szkód kanonicznej Cerkwi wyrządza samozwańczy Patriarchat Kijowski.

Duchowni z Cerkwi serbskiej zaś przedstawili trudne położenie prawosławnych na terenie Kosowa i Metochii.

Metropolita Trgoviste Nifon z Cerkwi rumuńskiej opowiedział o minionym reżimie komunistycznym, a także stwierdził, że Cerkiew zawsze i wszędzie musi walczyć przeciwko mieszaniu polityki i wiary. Należy też przedstawić Unii Europejskiej wspólny projekt przeciwko szerzeniu się chrystianofobii w Europie, tak jak to się czyni na rzecz zwalczania islamofobii i antysemityzmu.

Gospodarze konferencji przypomnieli o tureckiej okupacji północnej części Cypru i zaznaczyli, iż istotnymi są odnowa i swobodny dostęp do wszystkich świątyń na całym Cyprze.

Na podstawie: spc.rs