cerkiew.pl

Święto Opieki Matki Bożej w Sławatyczach

ks. Mirosław Kochan, 15 października 2016

Tradycyjnie w święto Opieki Matki Bożej urocza architektonicznie sławatycka cerkiew obchodzi swoje święto parafialne. Z racji dobiegającego końca remontu tego obiektu sakralnego tegoroczna uroczystość miała szczególny charakter.

Uroczystej świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. prot. Mirosław Wiszniewski, proboszcz parafii pw. św. metropolity Piotra (Mohyły), dyrektor Diecezjalnego Domu Opieki Społecznej w Lublinie, któremu towarzyszyło czterech duchownych. Pięknem śpiewu cerkiewnego zachwycał miejscowy chór parafialny pod przewodnictwem matuszki Ewy Wasilczyk. Okolicznościowe kazanie wygłosił celebrant Boskiej Liturgii ks. prot. Mirosław Wiszniewski.

Zaproszenie na uroczystości parafialne przyjęli: proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Sławatyczach ks. Mirosław Krupski, przewodnicząca Rady Gminy w Sławatyczach Józefa Buczek, dyrektor Zespołu Szkół w Sławatyczach Dorota Gryciuk, zaś komendanta miejscowej placówki Straży Granicznej reprezentował Grzegorz Zaręba.

Pięknie odnowiona zabytkowa cerkiew w Sławatyczach wypełniła się tego dnia wiernymi. Do nielicznej miejscowej społeczności prawosławnej przybyli tego dnia parafianie okolicznych nadbużańskich parafii prawosławnych oraz sympatycy.

Wszyscy uczestnicy uroczystości mieli sposobność podziwiać piękno, jakim prezentuje się sławatycka cerkiew. Należy czynić Bogu Wszechmogącemu dziękczynienie, że ta unikalna w swojej architektonicznej bryle cerkiew odzyskała swoją świetność. Zawdzięczając realizowanemu projektowi „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi” remont został sfinansowany z norweskiego mechanizmu finansowego przy udziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wkładu własnego.

Na tegoroczne święto parafialne wnętrze sławatyckiej cerkwi wzbogaciło się o przepiękne trzy nowe „kioty” .

Na zakończenie uroczystości proboszcz parafii ks. prot. Michał Wasilczyk dziękował obecnym duchownym oraz wszystkim zebranym uczestnikom uroczystości za obecność oraz zaprosił na świąteczny poczęstunek.

fot. Władysław Szołucha