cerkiew.pl

Kobylany – Opieki Matki Bożej w odnowionej cerkwi

ks. prot. Tomasz Łotysz, 15 października 2016

Tegoroczne święto Opieki Matki Bożej w Kobylanach miało szczególny charakter. Przez ostatnie trzy lata trwał remont tej unikalnej świątyni w ramach projektu „Wschodniosłowiańskie dziedzictwo kulturowe – konserwacja, renowacja, digitalizacja zabytkowych cerkwi” wspartego finansowo z funduszy EOG Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz środków krajowych. Zawdzięczając tym działaniom, kobylańska cerkiew odzyskała swój pierwotny wygląd jako okazała bryła architektury cerkiewnej.

Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył ordynariusz diecezji arcybiskup Abel w asyście trzynastu duchownych. W swojej homilii władyka przedstawił historię święta i uzmysłowił, jak dla dzisiejszego człowieka nieodzowne jest wstawiennictwo Matki Bożej. Świadomy prawosławny syn winnicy Chrystusowej powinien bezustannie dawać świadectwo swojej tożsamości i w tym duchu wychowywać młode pokolenie.

Kobylańska świątynia wypełniła się wiernymi. Wszyscy uczestnicy święta byli zauroczeni nowymi mozaikami na zewnątrz świątyni, na ścianie ołtarzowej, która przedstawia ikonę Opieki Matki Bożej, oraz na bramie wejściowej przedstawiającą ikonę Chrystusa „Mandylion”. Podczas świątecznej procesji wokół świątyni arcybiskup Abel poświęcił odremontowany obiekt cerkiewny. Po zakończonej Boskiej Liturgii arcybiskup Abel odznaczył Orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II Stopnia prezesa Jerzego Kuprijaniuka związanego z kobylańską parafią. Dzięki ofiarności p. Jerzego powstały m.in. zewnętrzne mozaiki cerkwi.

Święto parafialne w Kobylanach było również okazją do podziękowania Bogu za 25-lecie pożycia małżeńskiego proboszcza parafii ks. prot. Michała Ciuchaja z matuszką Elżbietą. Jubilatom władyka gratulował srebrnych godów, pobłogosławił, darując ks. Michałowi krzyż kapłański z ozdobami, zaś matuszce Elżbiecie ikonę Bogarodzicy. Do życzeń arcypasterza przyłączyli się parafianie. Psalmista parafii Natalia Iwaniuk w imieniu parafii i Rady Parafialnej wręczyła Jubilatom kwiaty i przygotowany upominek. Następnie życzenia do proboszcza skierował wójt gminy Terespol p. Krzysztof Iwaniuk z małżonką.

Arcybiskup Abel jako Ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej wyraził słowa wdzięczności samorządowi gminy za wsparcie finansowe rewitalizacji świątyni, które umożliwiło wykonanie ogrodzenia oraz uporządkowanie terenu wokół świątyni, przekazując jako wyraz wdzięczności Częstochowską ikonę Matki Bożej.

Arcypasterz podziękował ks. proboszczowi za 23 lata posługi duszpasterskiej w Kobylanach, za ciepłe słowa powitania, za kwiaty od młodzieży oraz chleb i sól od starosty cerkiewnego. Władyka wyraził słowa wdzięczności chórowi parafialnemu wraz z p. Natalią Iwaniuk, dyrygentką-psalmistką, która nie szczędzi talentu i sił, aby poprzez śpiew otwierać ludzkie serca na modlitwę.

Na zakończenie do wszystkich zgromadzonych zwrócił się proboszcz parafii ks. prot. Michał Ciuchaj, dziękując za obecność na parafialnym święcie, za życzenia i kwiaty.

fot. Nazar Konowałow