cerkiew.pl

Święto Opieki Matki Bożej w Turkowicach

ks. Jarosław Szczur, 15 października 2016

14 października br. miały miejsce uroczystości liturgiczne ku czci święta Opieki Matki Bożej w żeńskim monasterze w Turkowicach. Jak co roku, do serca duchowości prawosławnego ludu Chełmszczyzny przybyli liczni wierni z Polski i z Ukrainy.

Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk, proboszcz parafii prawosławnej w Tarnogrodzie. Wspólnie celebrowali nabożeństwo: ks. Dariusz Wasiluk z Tomaszowa Lubelskiego, ks. Paweł Janiel z Hrubieszowa, ks. Korneliusz Wilkiel z Biłgoraja, ks. Jarosław Szczur z Puław i ks. protodiakon Wadym Sztemburskij z Chełma.

Po ewaneglicznym czytaniu słowa homilii skierował ks. Paweł Janiel. Kaznodzieja przedstawił historię i znaczenie święta oraz podkreślił, jak ważne jest pielęgnowanie w codziennym życiu cnoty „opiekuńczości”.

Cerkiew monasterska była w pełni wypełniona przybyłymi pielgrzymami z miast Ukrainy i Polski, w tym pobliskich parafii: Biłgoraja, Hrubieszowa, Chełma, Lublina, Tarnogrodu. W uroczystościach wzięła udział trzydziestoosobowa grupa uczniów z Ukrainy, którzy pobierają naukę w Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim.

Zwieńczeniem uroczystości była procesja, życzenia oraz pozdrowienie głównego celebransa ks. Włodzimierza Klimiuka. Duchowny zwrócił uwagę, że „miejsce, w którym dzisiaj wznosimy nasze modlimy od pokoleń przyciąga wiernych z ich problemami, trudnościami przed oblicze Bogurodzicy, bowiem Ona to nieustannie rozściela swój omoforion nad całym światem.”

Podczas Boskiej Liturgii śpiewał chór braci monasteru w Poczajowie, który utrzymuje serdeczne i modlitewne kontakty z Turkowicami.

Wszyscy uczestnicy święta zostali zaproszeni na wspólny posiłek przygotowany przez siostry monasteru.

Fot. ks. protodiakon Wadym Sztemburskij