cerkiew.pl

Macedonia: obchody 1100-lecia śmierci św. Klemensa Ochrydzkiego

Dominika Kovačević, 05 października 2016

W tym roku przypada jubileusz 1100-lecia śmierci św. Klemensa Ochrydzkiego – jednego z największych świętych ziem bułgarskich i macedońskich, jak i Słowian w ogóle. Jest on też niejako założycielem i patronem Cerkwi bułgarskiej i macedońskiej.

Z tej okazji w monasterze św. Jana Chryzostoma w Niżepolu (region Bitola) w Macedonii w dniach 1-2 października odbyły się uroczystości ku czci św. Klemensa. Przewodniczył im arcybiskup Ochrydy i Skopia, zwierzchnik Arcybiskupstwa Ochrydy, metropolita Jan.

Tu warto przypomnieć, iż Arcybiskupstwo Ochrydy to autonomiczna Cerkiew w ramach Patriarchatu Serbskiego, i zarazem jedyna kanoniczna Cerkiew na terenie Macedonii. Większość mieszkańców tego kraju należy do niekanonicznej, autokefalicznej Cerkwi, i państwo wspiera zasadniczo tylko tę wspólnotę, zwalczając kanoniczną. Dlatego też, mimo że Macedonia to kraj prawosławny, rzadko przyjeżdżają tu hierarchowie i kapłani z innych Cerkwi lokalnych. Stąd też obchody jubileuszu św. Klemensa były wyjątkowe i stanowiły właśnie jedną z nielicznych okazji panprawosławnej modlitwy na tych terenach; do monasteru w Niżepolu przybyli m. in. duchowni z Serbii, Grecji i Świętej Góry Athos.

Po Świętej Liturgii miała miejsce agapa dla wszystkich przybyłych wiernych, po której nastąpił program artystyczny: śpiewali mnisi z serbskiego monasteru Kovilj, wykład wygłosił archimandryta Porfiriusz z monasteru św. Jana Chrzciciela w pobliżu Werii (Grecja), gdzie przechowywana jest relikwia głowy św. Klemensa Ochrydzkiego, która po dziś dzień toczy miro. Nie zabrakło także pieśni ludowych oraz czytania fragmentów kazań św. Klemensa – to paschalne wyrecytował macedoński aktor Tome Vitanov.

Żywot św. Klemensa Ochrydzkiego

Na podstawie: poa-info.org