cerkiew.pl

Intronizacja serbskiego biskupa Kanady

Dominika Kovačević, 28 września 2016

Święty Synod Serbskiej Cerkwi Prawosławnej w maju br. podjął decyzję o wyborze biskupa Mitrofana (Kodića) na ordynariusza diecezji Kanady. Intronizacja miała miejsce 18 września br. w cerkwi Wszystkich Serbskich Świętych w Mississauga, a uroczystościom przewodniczył patriarcha serbski Ireneusz.

Nabożeństwo celebrowało jeszcze ośmiu innych biskupów, i to nie tylko z jurysdykcji serbskiej, lecz także Patriarchatu Konstantynopola oraz podległej mu Cerkwi ukraińskiej w Kanadzie, a także Cerkwi amerykańskiej (OCA). Obecni byli wysocy przedstawiciele Cerkwi koptyjskiej oraz Kościoła rzymsko-katolickiego.

Boska Liturgia zgromadziła blisko tysiąc wiernych, z których większość rzeczywiście w niej uczestniczyła, przystępując do Świętej Eucharystii.

Śpiewały dwa chóry: parafialny świętego Sawy i diecezjalne Kir Stefan Srbin.

Patriarcha Ireneusz wprowadzając władykę Mitrofana na tron biskupów kanadyjskich stwierdził, że nie będzie to dla niego lekka służba, lecz została na nią wybrany, gdyż Cerkiew ma do niego zaufanie. Wyraził on również nadzieję, że rozwiąże konflikty wewnątrzdiecezjalne, które – podobne w swej istocie – istniały wcześniej także w innych serbskich prawosławnych wspólnotach Ameryki Północnej.

O potrzebie jedności mówił nowy ordynariusz w pierwszym arcypasterskim słowie do swej owczarni: Nie ma doskonalszej jedności, niż Cerkiew Chrystusowa. To raj, i nie musimy szukać innego. Takiej jedności nie znajdziecie w żadnej religii. A jedność ta nie jest utrzymywana przez literę prawa, sąd, czy sprawiedliwość, lecz przez miłość. Jeśli mamy miłość, to wtedy nie musimy bać się schizmy, podziału. Boże nasz: Ojcze, Synu, Święty Duchu, zachowaj tę winnicę teraz, i na wieki.


Biskup Mitrofan urodził się 1951 roku w wiosce Ljuša w Bośni. W 1971 roku ukończył seminarium prawosławne w monasterze Krka, a cztery lata później także w Bukareszcie, w Rumunii. 1970 roku przyjął postrzyżyny mnisze, zaś 1974 roku święcenia kapłańskie. W 1987 roku został wybrany biskupem pomocniczym topličkim; od tego czasu przebywa w Ameryce Północnej – najpierw jako administrator diecezji środkowo-zachodnioamerykańskiej, a od 1991 roku jako biskup wschodnioamerykański. Z racji znajomości rumuńskiego, jest autorem szeregu tłumaczeń współczesnych wybitnych teologów rumuńskich na język serbski. Sam też jest autorem publikacji teologicznych, głównie związanych z Nowym Testamentem i nauczaniem apostoła Pawła. Jedna z nich została przetłumaczona z serbskiego na język angielski.


Serbska diecezja Kanady liczy 29 parafii – w tym nie tylko dla serbskiej diaspory, ale i misyjnych; w Milton działa jedyny monaster diecezji, pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego.


Na podstawie: istocnik.ca