cerkiew.pl

O wierze

tłum. Anna Dyjakowska, 28 września 2016

Zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. (1 J 5, 4)


Mocna jest taka wiara, która widzi ziemię obiecaną przez wzburzone morze, pustynię i tłumy wrogów, która może z Abrahamem widzieć potomstwo liczne, jak gwiazdy niebiańskie.

Która może z Hiobem widzieć Odkupiciela, zmartwychwstanie, odnowę, przez zniszczenie i popiół, „złośliwy trąd”, ciężkie uderzenia Boga i ludzi, pokusy żony, gorzkie słowa przyjaciół i nienawiść szatana.

Może ze Stefanem widzieć Chrystusa na niebie przez cały wicher i deszcz kamieni.

Może z biedną kobietą kananejską widzieć współczucie Chrystusa przez pogardliwą nazwę „psa”.

Może w piecu płonącym widzieć Anioła światłości, w każdej pokusie – wrota zbawienia, w każdym grobie – zmartwychwstanie i chwałę!

Niechaj więc taka wiara będzie też naszą wiarą!za: Каждый день - подарок Божий. День за днем. Дневник православного священника. Москва Сибирская Благозвонница 2014.

zdjęcie: Christos Mokos, za: orthphoto.net