cerkiew.pl

XXIV rocznica przeniesienia relikwii św. męcz. Gabriela z Grodna do Białegostoku

protodiakon Wiaczesław Perek, 27 września 2016

 W dniach 21 -22 września w białostockiej katedrze pw. św. Mikołaja odbyły się uroczystości XXIV rocznicy przeniesienia z Grodna do Białegostoku relikwii św. męcz. Gabriela. 
Nabożeństwu Całonocnego czuwania oraz Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Eminencja Najprzewielebniejszy Metropolita Verii i Naus Pantelejmon (Cerkiew Grecka). W nabożeństwach uczestniczyli Najprzewielebniejsi:  Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub, Biskup Mesaoryjski Grzegorz (Cerkiew Cypryjska) oraz Biskup Supraski Grzegorz. Podczas nabożeństw śpiewały trzy chóry: katedralny "Aksion" pod dyrygenturą protodiakona Aleksandra Łysynkiewicza, chór katedry Opieki Matki Bożej z Grodna na Białorusi oraz dziecięcy chór białostockiej katedry pod dyrygenturą Anny Musiuk.
Po zakończonej Boskiej Liturgii sprawowanej przez hierarchów Cerkwi odbyła się uroczysta procesja wokół Katedry, podczas której niesione były relikwie św. Męczennika Gabriela.

Arcybiskup Jakub w słowie skierowanym do gości z Grecji i Cypru wyraził ogromną radość z faktu sprawowania Boskiej Liturgii wspólnie przez biskupów kilku autokefalicznych Cerkwi. Zdaniem Władyki Jakuba świadczy to  tym, że Cerkiew nie zna granic ani geograficznych ani językowych. Z kolei Metropolita Pantelejmon podziękował iż może po raz kolejny uczestniczyć w święcie ku czci św. Gabriela. Chcąc podkreślić ścisłe więzi pomiędzy diecezjami odznaczył Arcybiskupa Jakuba pamiątkowym krzyżem Apostoła Pawła – patrona diecezji Verii i Naus.

Przeniesienie relikwii św. Gabriela z Grodna do Białegostoku możliwe było dzięki staraniom ówczesnego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy 22 września 1992 r. Od dwudziestu jeden lat co wtorek w Katedrze odprawiane jest specjalne nabożeństwo – akatyst ku czci Świętego.
Tradycją jest iż relikwie Świętego Gabriela w okresie 3 maja – 21 września przebywają w monasterze Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach. Zaś w pozostałej części roku w białostockiej Katedrze pw. św. Mikołaja.

fot. Marcin Surynowicz
za: www.orthodox.bialystok.pl