cerkiew.pl

Kontynuacja remontu cerkwi w Dolicach

Patryk Miżołemski, 05 sierpnia 2016

Trwa remont i konserwacja elewacji zewnętrznej zabytkowej cerkwi pw. św. Mikołaja w Dolicach. To ostatni IV etap prac remontowo-konserwatorskich tego zabytku. Jako kościół ewangelicki, neogotycki, na osi północ-południe, salowy na rzucie prostokąta został wzniesiony w 1896 roku na miejsce kościoła starszego ryglowego. Do korpusu przylega od północy pięcioboczna przesklepiona absyda. Korpus i absyda są oszkarpowane. Od południa wybudowano wieżę na rzucie kwadratu, przykrytą strzelistym hełmem z iglicą, zdobioną kolistymi wnękami i ostrołukowymi okienkami. Po roku 1945 kościół został przekazany Cerkwi prawosławnej. Służył wyznawcom prawosławia wysiedlonym na ziemie zachodnie podczas Akcji Wisła.

Nabożeństwa w Dolicach były sprawowane do 1968 roku, kiedy utrzymanie świątyni w związku z brakiem wiernych było nierentowne. Wyposażenie cerkwi zostało zabrane i przewiezione do cerkwi w Stargardzie i Gryficach. Świątynia została zamknięta i z roku na rok jej stan techniczny się pogarszał aż do roku 2011, kiedy rozpoczęto prace zabezpieczające. W latach 2011–2015 wyremontowano wieżę główną wraz z pokryciem, wymieniono konstrukcję dachową wraz z pokryciem i obróbkami blacharskimi, wykonano instalację odgromową, przemurowano pinakle i narożniki, naprawiono pęknięcia w murach oraz wykonano stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano także nowe tynki, konserwację malowideł i remont posadzki.

Świątynia w dalszym stopniu wymaga ogromnych nakładów finansowych, by została przywrócona do stanu użytkowego i ponownie mogły odbywać się w niej prawosławne nabożeństwa. Całkowity koszt zadania wynosi 160 tys. zł. Parafia na ten cel pozyskała dofinansowanie w kwocie 90 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 30 tys. ze środków Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Pozostała kwota 50 tys. zł stanowi wkład własny. Parafia nie jest liczna i wszelkie działania wymagają wsparcia ludzi dobrej woli. Za wszystkich ofiarodawców i darczyńców są zanoszone modlitwy. 

Remont cerkwi w Dolicach można wesprzeć, wpłacając na konto: 

Parafia Prawosławna pw. św. ap. Piotra i Pawła w Stargardzie

Nadbrzeżna 4
73-110 Stargard Szczeciński,
Bank BGŻ NR 79 2030 0045 1110 0000 0217 5460, z dopiskiem „Cerkiew w Dolicach” 

Fot.: Patryk Miżołemski