cerkiew.pl

Święto parafialne w Tarnogrodzie

ks. Korneliusz Wilkiel, 02 lipca 2020

Obchody święta w tarnogrodzkiej parafii rozpoczęły się 28 czerwca całonocnym czuwaniem, które sprawowali: ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk oraz ks. Korneliusz Wilkiel.

Centralnym punktem uroczystości była Boska Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Paisjusz, Arcybiskup Przemyski i Gorlicki, w asyście duchowieństwa diecezji lubelsko-chełmskiej oraz przemysko-gorlickiej. Ze słowem homilii do wiernych, zebranych podczas nabożeństwa zwrócił się Władyka Paisjusz.

W czasie Boskiej Liturgii śpiewał chór parafialny pod dyrekcją Violety Borodiny.
Następnie odbyła się świąteczna procesja, podczas której m.in. wznoszono modlitwę za zmarłych duchownych, którzy nieśli swoją duszpasterską posługę w tarnogrodzkiej parafii.

Zwieńczeniem uroczystości było okolicznościowe Słowo Jego Ekscelencji Arcybiskupa Paisjusza, który wyraził m.in. wdzięczność dla ordynariusza diecezji Lubelsko-Chełmskiej - Abp. Abla za możliwość przewodniczenia Boskiej Liturgii w Tarnogrodzie. Następnie słowa wdzięczności wyraził proboszcz parafii – ks. mitrat Włodzimierz Klimiuk. Duchowny podziękował zebranym za wspólną modlitwę oraz zaprosił wszystkich na przygotowany poczęstunek.

Foto: Jan Bogdan