cerkiew.pl

Wznowiono budowę nowej Cerkwi w Zgorzelcu

ks. Marek Bonifatiuk, 01 czerwca 2020

Czas wczesnej wiosny, czas Wielkiego Postu był trudnym czasem dla wszystkich wiernych naszej Cerkwi w Polsce. Wszystko się zatrzymało z powodu epidemii koronawirusa. Również nasza parafia przeżywała ciężko te dni. Część parafian mieszkających po drugiej stronie Nysy Łużyckiej została raptem pozbawiona możliwości bezpośredniego kontaktu z Cerkwią. Było to spowodowane zamknięciem granic zewnętrznych Polski. Sytuacja ta będzie trwała jeszcze najprawdopodobniej do 15 czerwca.

Liczne patrole Straży Granicznej, policji i uzbrojonego Wojska Polskiego wpływały deprymująco na wszystkich mieszkańców polskiej części miasta. Stukilometrowe korki na miejscowym przejściu granicznym tylko potęgowały pytania o przyszłość.

Z powodu wprowadzonych zaleceń państwowych i duszpasterskich w naszej diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej, uczestniczenie w nabożeństwach wielkopostnych nabrało innego charakteru. Nasza cerkiew bardzo odczuła brak wiernych z niemieckiej strony miasta, ponieważ ci stanowią 90% naszego parafialnego chóru.

Te trudne czasy z nastaniem Paschy Chrystusowej przeszły już do historii. Powoli życie parafialne wraca do normy.

Dnia 25 maja po trzymiesięcznej przerwie wznowiliśmy dalsze prace budowlane. Pracownicy na początku rozebrali konstrukcje szalunków półkopułek absyd ściany ołtarzowej, a następnie rozpoczęli zbrojenie i szalowanie łukowych ścian zachodnich. W piątek 29 maja wylane zostały betony. W przyszłym tygodniu po zdjęciu szalunków budowlańcy rozpoczną wykonywanie krążyn pod sklepienie przedsionka.

Ilość prac może nie jest bardzo imponująca, ale znacząca, tym bardziej że możliwości naszej parafii w obecnej rzeczywistości są bardzo ograniczone.

Dlatego dziękując za dotychczasowe wpłaty (datki), zwracamy się z prośbą o dalsze wsparcie finansowe naszej budowy. W dzień Święta Pięćdziesiątnicy (7 czerwca br.) w cerkwiach diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej będzie przeprowadzona kolekta na naszą budowę, już dziś dziękujemy wszystkim księżom i wiernym za ofiary na ten zbożny cel. Bez pomocy wiernych z Polski i zagranicy nie osiągnęlibyśmy tego, co obecnie mamy. Dziękujemy Wam za okazaną dotychczas pomoc.

Ofiary można wpłacać na konto:
Parafia Prawosławna Zgorzelec
Pl. św. Konstantyna i Heleny 1
59-900 Zgorzelec
BANK BNP PARIBAS
31 2030 0045 1110 0000 0214 2180