cerkiew.pl

Modlitwa przed Ikoną Najświętszej Bogurodzicy „Życiodajne Źródło”

monaster-suprasl.pl, 06 maja 2020

W czwartek 23 kwietnia w przeddzień święta Ikony Bogurodzicy „Życiodajne Źródło” (cs. Żywonosnyj Istocznik) ojcowie Monasteru Supraskiego zauważyli wydzielanie mirra przez wspomnianą ikonę, znajdującą się w budynku brackim Monasteru. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Przy tej okazji prezentujemy tekst Modlitwy przed Ikoną Najświętszej Bogurodzicy "Życiodajne Źródło":


O, Najświętsza Dziewico, Matko Pana naszego Jezusa
Chrystusa! Ty jesteś Matką i Opiekunką wszystkich do Ciebie
przybiegających. Wejrzyj miłosiernie na modlitwy grzesznych i
pokornych Twych dzieci. Ty, która nazywana jesteś
Życiodajnym Źródłem cudownych uzdrowień, ulecz choroby
cierpiących i wyproś Syna Twego, Pana naszego Jezusa
Chrystusa, aby zesłał wszystkim do Ciebie zwracającym się
zdrowie dusz i ciał oraz, by – przebaczywszy nasze dobrowolne i
mimowolne grzechy – dał nam wszystko, co potrzebne do życia
wiecznego i doczesnego.

Ty Która jesteś radością wszystkich zmartwionych, usłysz nas,
pogrążonych w cierpieniu. Ty, Która jesteś złagodzeniem
smutków, złagodź i nasz smutek. Ty, Która jesteś odnalezieniem
zaginionych, nie daj nam zaginąć w otchłani naszych grzechów.
Wybawiaj nas zawsze od wszelkich smutków, niedoli i
nieszczęść.

O, Wszechdobra nasza Królowo, Nadziejo nasza nieskruszona i
Wspomożycielko niezwyciężona, nie odwracaj swojego oblicza
od nas ze względu na mnóstwo naszych grzechów, ale wyciągnij
ku nam ręce swojego macierzyńskiego miłosierdzia i uczyń nam
znak Twej miłości ku dobru. Okaż nam swoją pomoc i sprzyjaj
we wszelkiej dobrej sprawie.

Odwróć nas od wszelkiego grzesznego uczynku i złej myśli,
abyśmy zawsze sławili Najczcigodniejsze imię Twoje, wielbiąc
Boga Ojca i Syna Jednorodzonego Jezusa Chrystusa Pana i
Życiodajnego Świętego Ducha, ze wszystkimi świętymi, na wieki
wieków.

Amen.


za: monaster-suprasl.pl