cerkiew.pl

Ukazał się numer specjalny „Istocznika”

Katarzyna Rabczuk, 29 kwietnia 2020

Z pomocą Bożą i dzięki zaangażowaniu wielu osób, a także z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Arcybiskupa Abla ukazał się kolejny numer kwartalnika Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej "Istocznik". Jest to numer specjalny, wydany z okazji 30-lecia Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Numer rozpoczynają słowa Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Arcybiskupa Abla skierowane do Czytelników.

Na kolejnych stronach znajdziemy obszerny wywiad z arcybiskupem Ablem, który przeprowadziła pani Anna Radziukiewicz z Przeglądu Prawosławnego. W dalszej części „Istocznika” sam arcybiskup Abel przedstawił zarys dziejów dawnej diecezji chełmskiej, z której historycznie wywodzi się obecna Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, a także opisał jej współczesny stan.

Podsumowania 30 lat istnienia diecezji lubelsko-chełmskiej dokonała również dr Ludmiła Czeberkus w swoim artykule „Diecezja lubelsko-chełmskiej na przestrzeni 30 lat”.

W najnowszym „Istoczniku” przeczytamy o nieodłącznym elemencie istnienia Cerkwi Prawosławnej – o Bractwie Młodzieży Prawosławnej. Obszerny materiał na temat historii powstania tej struktury, o jej początkach, stopniowym rozwoju i obecnym stanie na terytorium diecezji lubelsko-chełmskiej przygotował ks. Marcin Gościk – można powiedzieć „specjalista w tej dziedzinie”.

Numer zamyka relacja z jubileuszowych wydarzeń 2019 roku. Pierwsze podniosłe uroczystości odbyły się Lublinie w dniu święta Zwiastowania Bogarodzicy wg nowego stylu, drugie – w Chełmie w dniu święta ku czci Świętych Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej. Jednakże do wspomnień minionych 30 lat wracano podczas niemalże wszystkich świątecznych uroczystości 2019 roku w diecezji od Mińska Mazowieckiego po Tomaszów Lubelski.

Rok 2019 w Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej był rokiem nie tylko wspomnień i pięknego jubileuszu, był to przede wszystkim rok pełen wdzięczności Bogu za minione 30 lat, był to czas podziękowań wyrażonych w płynącej z głębi serca modlitwie i we łzach wzruszenia. Po utracie swoich świątyń i domów, po wywózkach i latach cierpień dziś prawosławni wierni Chełmszczyzny i Południowego Podlasia ze łzami w oczach spoglądają na piękniejące świątynie.

Zapraszamy do lektury!

Istocznik dostępny jest w każdej parafii diecezji lubelsko-chełmskiej oraz w wybranych punktach poza jej granicami. Czasopismo można również otrzymać kontaktując się z Redakcją drogą elektroniczną: istocznik@wp.pl lub pocztową: BMP Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, ul. Dolińskiego 1, 20-127 Lublin.