cerkiew.pl

Paschalne życzenia od najmłodszych

ks. Igor Habura, 23 kwietnia 2020

“Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”
Ewangelia wg św. Mateusza 18,3

Dzieci z chórku dziecięcego działającego przy wrocławskiej parafii katedralnej nagrały specjalny film ze świątecznymi życzeniami. Z właściwą sobie dziecięcą radością i wiarą przekazują radosną wieść o Cudzie Zmartwychwstania Chrystusa. Nad całym projektem czuwała dyrygentka chóru, pani Anna Sydoruk.

Chórek dziecięcy prowadzi regularne zajęcia ze śpiewu cerkiewnego, nauki języka cerkiewnosłowiańskiego oraz jest przestrzenią dla zawiązywania znajomości i przyjaźni przez najmłodszych.

Film z życzeniami można obejrzeć klikając TUTAJ.

Za: www.diecezjawroclawsko-szczecinska.pl/