cerkiew.pl

Tęskniąc za cerkwią i sakramentami

tłum. Gabriel Szymczak, 10 kwietnia 2020

Jest takie powiedzenie, że nie wiemy, co mamy, dopóki tego nie stracimy. Dzięki kryzysowi i doświadczeniu z koronawirusem wszyscy postrzegamy życie i priorytety życia w bardzo odmienny sposób. Ludzie często uważają coś za oczywiste, pewne. Tak jest z życiem, mążem, żoną, dziećmi, krewnymi, przyjaciółmi, współpracownikami, zdrowiem, Cerkwią, sakramentami, możliwościami, pracą, krajem, domem, a nawet wieloma błogosławieństwami udzielonymi przez Boga.
Niestety, potrzeba tak przerażającego wirusa, aby doszło do nas, kim jesteśmy, jaki jest czas naszego życia na ziemi i abyśmy wreszcie docenili to, co dał nam Bóg.

Przez całe nasze życie mieliśmy błogosławieństwo i przywilej posiadania miejsca kultu, w którym gromadziliśmy się, aby wielbić naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i przyjmować Jego Święte Ciało i Drogocenną Krew. Jednak przez wiele lat kult i Komunia Święta były marginalizowane i sprowadzane do nawyku lub rutyny. Dopiero teraz i dzięki temu tragicznemu doświadczeniu, gdy wierni z parafii nie mogą modlić się w cerkwi i / lub przyjmować sakramentów, uświadamiamy sobie ich wielką wagę.

Jak mamy żyć na ziemi? Jakby to był nasz ostatni dzień! Życie jest cenne, ale krótkie. Dlatego ważne jest, abyśmy cenili sobie życie, abyśmy żyli, wiedząc, że jest to dar od Boga, że bez względu na to, czy zdecydujemy się pozostać samotni, czy mieć rodzinę, życie powinno być docenione i przeżyte mądrze. Każdy dzień naszego życia ma swój cel i każdy dzień daje nam nowe możliwości czynienia dobra. To, co sprawia, że nasze życie ma sens, to skorzystanie z wyjątkowej okazji, by pozytywnie dotknąć życia drugiego człowieka. Innymi słowy, aby wpłynąć na życie innej osoby i na świat, w którym żyjemy.

W oczach Boga wszyscy ludzie są ważni i są częścią Jego Boskiego planu. Kiedy myślę o ludzkości, myślę o niej jak o wielkiej mozaice bizantyjskiej świętej ikony Chrystusa. Jeśli widziałeś tradycyjną ikonę - mozaikę, przypomnisz sobie, jak jest kolorowa, jasna i piękna. Ikona taka składa się z wielu małych i kolorowych kawałków szkła. Każdy kawałek ma określone miejsce i określony cel. Każdy element jest ważny i niezbędny, aby ikona była kompletna. Nie ma znaczenia, czy kawałek szkła jest zielony, czerwony, niebieski, złoty, fioletowy lub biały. Jeśli brakuje jakiegoś elementu na ogólnym obrazie ikony, będzie ona niekompletna, a rysunek na niej ucierpi. Tak więc ludzkość znajduje się w ogólnym planie Wszechmogącego Boga. Każda osoba, każda dusza jest ważna, niezbędna i ceniona przez Boga. W końcu wierzymy, że zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, nieprawdaż?

To samo dotyczy naszej ukochanej parafii. Każdy z jej członków lub tych, którzy w niej służą, jest ważny i niezbędny do działania lokalnej parafii. Wszyscy są potrzebni i każdy przyczynia się do świętej misji Cerkwi, ofiarowując siebie i / lub swoje talenty. Przez Najświętszą Eucharystię stajemy się jednością ze sobą oraz z naszym Panem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. Stajemy się Jego Ciałem, a On Głową.

Boskie służby teraz, z powodu kryzysu i zagrożenia koronawirusem, są transmitowane. Transmisje te są zupełnie nowym doświadczeniem dla pięćdziesięcioletniego kapłana w służbie Chrystusowi. Jest to niewygodny i najbardziej niezwykły sposób służenia wszystkim w parafii. Zdaję sobie oczywiście sprawę, że w obecnych okolicznościach nikt z nas nie ma wyboru, jednak odczuwa się głęboki smutek ze względu na pozbawienie was wszystkich okazji do wielbienia i przyjmowania Świętego Ciała i Najdroższej Krwi Chrystusa, naszego Zbawiciela.

Teraz, gdy wszyscy znamy i rozumiemy znaczenie posiadania cerkwi i jej świętej misji na świecie i w naszym życiu, jest tylko jedna rzecz, którą musimy zrobić, a mianowicie podziękować Bogu. Temu, którego czcimy, i którego wielbimy. Jak zawsze mówił święty Jan Chryzostom: „Chwała Bogu za wszystko!”

Proszę was wszystkich o modlitwę i cierpliwość. Kiedy zagrożenie tym śmiertelnym wirusem dobiegnie końca, wznowimy nasze nabożeństwa w naszej pięknej i mistycznej cerkwi parafialnym.
Niech nasz Pan, Bóg i Zbawiciel Jezus Chrystus błogosławi każdego z was i niech zapewni wam wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie.

Z miłością,
O. George Konstantopoulos

za: St. Andrew Greek Orthodox Church

fotografia: Nadezda-1966 /orthphoto.net/