cerkiew.pl

O nabożeństwach w dekanatach: białostockim, gródeckim i sokólskim.

protodiakon Wiaczesław Perek, 26 marca 2020

Komunikat ze spotkania z dziekanami: białostockim, gródeckim i sokólskim oraz proboszczami prawosławnych parafii Miasta Białegostoku

1. Wszystkie nabożeństwa duchowni będą odprawiać zgodnie z wielkopostnym harmonogramem.

2. Z bólem serca powiadamia się wiernych o obowiązującym Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 roku, w którym zabrania się uczestnictwa wiernych w nabożeństwach powyżej 5-ciu osób (pod rygorem mandatu 5.000,- złotych). Rozporządzenie premiera obowiązuje do 11 kwietnia 2020 roku.

3. W trosce o łączność modlitewną z parafianami proboszczowie postarają się transmitować nabożeństwa z parafii on - line.

4. Informację dotyczącą transmisji proboszczowie umieszczą na internetowych stronach parafii i diecezji.

5. W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby osób uczestniczących w nabożeństwach, w celu umożliwienia przystąpienia do sakramentu Eucharystii większej ilości wiernych, Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów będzie sprawowana codziennie.

6. O ewentualnych zmianach, podyktowanych ww. rozporządzeniem, a także dotyczących życia i funkcjonowania parafii, proboszczowie będą informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej.