cerkiew.pl

Poświęcenie krzyża na Grabarce

Sławomir Nazaruk, 25 marca 2020

W dniu 21 marca 2020 roku na św. Górze Grabarce z inicjatywy Bractwa Cerkiewnego Trzech Świętych Hierarchów został postawiony krzyż w intencji wybawienia naszego kraju od epidemii koronawirusa.

Poświęcenia krzyża dokonał ojciec archimandryta Ignacy, kapelan z Monasteru Świętych Marty i Marii na św. Górze Grabarce. W słowie po ustawieniu krzyża, w nawiązaniu do ewangelicznego czytania drugiej niedzieli Wielkiego Postu powiedział o znaczeniu wiary w intencji innych ludzi (uzdrowienie przez Chrystusa sparaliżowanego w Kafarnaum). Ojciec Ignacy podkreślił też wagę krzyża dla naszej osobistej wiary oraz tego miejsca dla Prawosławia w Polsce.

Głęboko wierzymy, że znak krzyża i modlitwa są w stanie uczynić bardzo wiele i dokonywać cudów. Święta Góra Grabarka została wybrana przez nas nieprzypadkowo. To góra tysięcy krzyży stawianych na niej od setek lat w różnych intencjach. To miejsce szczególne, uświęcone łaską Bożą i modlitwą niezliczonych rzesz pielgrzymów.

Ponad 300 lat temu nasi przodkowie w obliczu epidemii cholery przynieśli na to miejsce swoje krzyże, modlitwę i zostali ocaleni. My również wierzymy, że postawiony przez Bractwo krzyż przyczyni się do ustania epidemii oraz do umocnienia naszych sił cielesnych, a przede wszystkim duchowych w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Przyczyni się jednocześnie do wzmocnienia tych, którzy swą pracą i trudem zmagają się z epidemią koronawirusa w naszym kraju.