cerkiew.pl

Kolejny etap prac przy cerkwi w Barlinku

ks. Jarosław Biryłko, 11 lutego 2020

Zakończono kolejne etapy prac przy remoncie zabytkowej cerkwi pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku.

W styczniu odebrano prace,  które zakładały remont zagrożonej ściany szczytowej tylnej, wymianę tynków wewnętrznych, zszycia murów, remont instalacji elektrycznej i remont podłogi – I etap.

Parafia na ten cel pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, gminy Barlinek oraz środków własnych. Całość zadania to ponad 490 tys zł.

Obecnie cerkiew w związku ze złym stanem technicznym i wydaną Decyzją Nakazową Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu została zamknięta. Nabożeństwa odbywają się w użyczonej kaplicy cmentarnej w Barlinku.

W br. prowadzone są także prace termomodernizacyjne: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenia stropodachu, izolacje podłogi, posadzki, ogrzewanie.

Przed nami w najbliższym czasie także prace polegające na remoncie zagrożonej empory chórowej, malowanie wnętrza, stropu.

Parafia w Barlinku jest nieliczna. Liczy zaledwie 7 rodzin. Wszelkie działania i prace związane z utrzymaniem, remontem cerkwi są nie lada wyzwaniem. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie remontu, byśmy jak najszybciej mogli ponownie sprawować Świętą Liturgię w odremontowanej cerkwi.

Wszelkie wpłaty, ofiary można kierować na konto:

PARIBAS BANK 79 2030 0045 1110 0000 0217 5460

Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku
ul Górna 7
74-320 Barlinek

Adres koresp.
Nadbrzeżna 4
73-110 Stargard
Za ofiary i wsparcie
Spasi Hospodi