cerkiew.pl

X Jubileuszowy Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich

Patryk Miżołemski , 10 lutego 2020

Stowarzyszenie Chrześcijańska Godność i parafia prawosławna pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła  zorganizowały 2 lutego w cerkwi prawosławnej w Stargardzie jubileuszowy X Koncert Kolęd Wschodniosłowiańskich. Uroczystość kolędowania odbyła się z błogosławieństwa i pod honorowym patronatem Arcybiskupa Jerzego, Ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej oraz Prezydenta Stargardu Rafała Zająca i Starosty Stargardzkiego Iwony Wiśniewskiej.

Wystąpiły chóry: Zespół Wokalny Cantus Delicium z Pyrzyc, Slavic Voices - Słowiańskie Głosy z Torunia, męski chór Horecea z Ukrainy i Echo-Arioso - Stargard. Koncert kolęd w stargardzkiej cerkwi poprowadził proboszcz prawosławnej parafii ks. Jarosław Biryłko. Jak powiedział: ….. czas Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku, Święta Epifanii to szczególny czas szczególnej miłości, pokoju, nadziei i wiary. Już po raz dziesiąty tu, w stargardzkiej cerkwi św. Apostołów Piotra i Pawła, na ziemiach tak różnorodnych kulturowo spotykamy się, by dzielić radość wcielenia Syna Bożego w kolędach. - Kolędy są często folklorem wzbogaconym i oświęconym przez świętą tradycję. Koncert jest ważnym wydarzeniem, ponieważ odbywa się w szczególnym okresie, w okresie tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. Rokrocznie tym koncertem kończymy tydzień modlitw. My także chcemy rokrocznie zanosić nasze modlitwy, spotykać się i łączyć w duchu jedności chrześcijańskiej.

Koncert połączony był ze zbiórką charytatywną na rzecz 5-letniego Gabrysia Kontroniewicza z Wałcza, walczącego z nowotworem tkanek miękkich. Podczas koncertu udało się zebrać kwotę 2387 zł. Wśród zaproszonych gości obecni byli księża prawosławni: ks. dziekan Andrzej Demczuk z Gryfic, ks. Marcin Prokopiuk z Łobza, księża z kościoła rzymskokatolickiego: ks. prałat Henryk Ozga oraz przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: Pan Michał Jach – Poseł na Sejm, Iwona Wiśniewska - Starosta Stargardzki wraz z członkiem zarządu, Panią Agatą Ireną Łucką, Marcin Przepióra – radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Jerzy Makowski – Wójt Gminy Stargard, Monika Kieliszak – dyrektor Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie, Małgorzata Wójcik Bąk – dyrektor Wydziału Kultury i Sportu w UM, insp. Robert Nowak – Komendant Powiatowy Policji , ppłk Adam Ładniak - dyrektor Zakładu Karnego w Stargardzie wraz z zastępcą, Wiesław Dubij  -  Komendant Straży Miejskiej , radni oraz dyrektorzy i naczelnicy wydziałów w urzędach powiatu, miasta i gminy Stargard, dyrektorzy spółek miejskich, przedstawiciele kultury, oświaty, szkolnictwa.

Na zakończenie spotkania zostały wręczone skromne upominki i podziękowania osobom i firmom zaangażowanym w organizację 10-letnich występów. Tradycją tych spotkań jest wspólne śpiewanie kolędy. W tym roku była to kolęda "Gdy się Chrystus rodzi". Drugą częścią uroczystości był poczęstunek, połączony ze spotkaniem noworocznym.


Tekst: na podstawie: e-stargard.pl ; www.naszemiasto.pl
 
Fotografie: Tadusz Surma i Edward Pabisiak